Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Belgische uitvaartclub VARU deelt keurmerk uitvaartverzekering uit

Dela langs de Vlaamse meetlat

donderdag 2 augustus 2006

De Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen, VARU, heeft het initiatief genomen om normen op te stellen waaraan het product ‘uitvaartverzekering’ dient te voldoen. Alleen ‘uitvaartverzekeringen’ die de Varu-norm onderschrijven mogen het Varu-logo dragen. Het eerste keurmerk is reeds uitgereikt aan Corona Uitvaartverzekering. Opmerkelijk want Corona is tevens aanvullend lid en adverteerder op de commerciële website Varu.be.

Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd dat VARU een keurmerk uitreikt aan de eigen adverteerders, te meer daar de VARU zich graag profilieert als organisatie die commercie in het uitvaartwezen graag tegengaat. Het toont eens te meer de noodzaak aan van een totaal onafhankelijke portaal over begrafenissen in Vlaanderen.

Overigens worden op dit moment ook twee andere uitvaartverzekeraars beoordeeld. De eerste, S&C Lilas Uitvaartverzekering, is ook aanvullend lid en adverteerder op de site Varu.be. De tweede, Dela-uitvaartverzekering, heeft volgens de website het keurmerk aangevraagd. Of ze dat ook zullen krijgen is twijfelachtig. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het VARU keurmerk is dat er sprake moet zijn van vrije keuze van de uitvaartondernemer. Volgens de VARU is daar bij DELA onduidelijkheid over.

Update: DELA stelt nimmer het VARU keurmerk te hebben aangevraagd. Inmiddels is de aanvraag van DELA van de website Varu.be verwijderd.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder