Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraafplaatsen in actie voor 'schoner' begraven

donderdag 19 februari 2002

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) roept haar leden op om per 1 mei 2002 een aantal maatregelen te treffen om 'schoner' te begraven. De maatregelen betreffen een verbod om zinken binnenkisten toe te laten, een gebod om afbreekbare lijkhoezen te gebruiken en een oproep om geen onnodige voorwerpen mee te begraven.

Begraafplaatsen hebben last van zinken binnenkisten, waarmee overledenen vanuit het buitenland worden overgebracht. Deze kisten belemmeren een natuurlijke lijkontbinding. De LOB wenst dat het zink uit transportkisten wordt verwijderd, of dat overledenen in een geheel vergankelijke kist worden begraven. De Nederlandse crematoria hebben al jarenlang het beleid om zinken binnenkisten te weigeren.

Bij slachtoffers van ernstige verkeersongevallen, drenkelingen e.d. maken uitvaartverzorgers vaak gebruik van een lijkhoes. De meeste hoezen die thans op de markt zijn, voldoen niet aan de wettelijke normen van biologische afbreekbaarheid. De LOB adviseert begraafplaatsen om het gebruik van hoezen te registreren en de kwaliteit van de hoezen te controleren. De LOB stelt per 1 april 2002 een 'witte lijst' op van hoezen die aan de normen voldoen en die zonder bezwaar door begraafplaatsen geaccepteerd kunnen worden. Alleen als uitvaartverzorgers schriftelijk verklaren een hoes van de juiste kwaliteit, zoals die van de 'witte lijst', te gebruiken en kunnen aantonen zo'n hoes gekocht te hebben, kunnen overledenen met zo'n hoes begraven worden. Een aantal leveranciers heeft de LOB inmiddels al laten weten goedgekeurde hoezen te gaan leveren.

De LOB vraagt ook aandacht van uitvaartverzorgers voor de kleding van een overledene en het bijvoegen van allerhande voorwerpen en materiaal in een kist. In tegenstelling tot enkele decennia geleden worden overledenen thans vaak min of meer volledig gekleed in een kist gelegd. Synthetische kleding en veel en dikke kleding een belemmering voor een natuurlijke lijkontbinding. De begraafplaatsen adviseren zo min mogelijk kleding te gebruiken. De gebruikte kleding moet zo veel mogelijk uit natuurlijke stoffen zoals katoen en linnen bestaan. Panty's, laarzen of synthetische (sport)schoenen achten de begraafplaatsen ongewenst.

Het is steeds meer gewoonte dat allerhande voorwerpen in een kist worden bijgevoegd. De spreekwoordelijke tekeningen van kleinkinderen of een stoffen knuffel vormen natuurlijk geen probleem. Maar voorwerpen van glas of hard kunststof zijn ongewenst. Ook kledingresten in een plastic zak, brillen, koelmatrassen en medisch afval zijn ongewenst.

De LOB adviseert begraafplaatsen om een aantal regels en richtlijnen in verordeningen of reglementen vast te leggen.

Reeds najaar 2001 heeft de LOB de branche-organisaties van uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen en andere uitvaartorganisaties hierover geïnformeerd. De meeste organisaties toonden begrip voor de maatregelen.

De komende maanden zullen uitvaartondernemers ook door begraafplaatsen in hun regio over de maatregelen worden geïnformeerd.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder
*/