nieuws

Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats en crematorium IJsselhof gaat naar Yarden

Gouda kiest voor “piëteit, hoge kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid”

18 januari 2007

Almere, 18 januari 2007


De gemeente Gouda draagt de exploitatie en het beheer van begraafplaats en crematorium IJsselhof op korte termijn over aan Yarden Uitvaartorganisatie. Eind 2005 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten akkoord te gaan met verzelfstandiging van IJsselhof. Na een zorgvuldig doorlopen aanbestedingstraject heeft het college van burgemeester en wethouders op 16 januari 2007 een concessie van 40 jaar verleend.

Wethouder Marco Kastelein: “Wij hechten sterk aan het piëteitvol - het met zorg en eerbied - begraven of cremeren van de overledenen, een hoge kwaliteit van de dienstverlening (in een goede relatie tot de prijs) en maatschappelijke betrokkenheid van de overnamepartij. Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente Gouda met Yarden een partij gevonden heeft die hieraan voldoet.”

Bij de beslissing om de wettelijke taak op de lijkbezorging uit te besteden is de gemeente Gouda niet over één nacht ijs gegaan. Het doel van de uitbesteding van begraafplaats en crematorium IJsselhof is om de exploitatie, het beleid en de uitvoering van de beleidstaak lijkbezorging volledig voor de verantwoordelijkheid van een overnamepartij te laten komen, waarbij de gemeente van Gouda de regierol behoudt.
Yarden heeft zich geconformeerd aan alle eisen die door de gemeenteraad van Gouda zijn vastgesteld. Zo ook aan de maximale winstmarge van 5% en het overnemen van het voltallig personeel van IJsselhof. Op 29 januari 2007 ondertekenen de gemeente Gouda en Yarden de contracten.

Yarden Uitvaartorganisatie is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie die verzekeringen, verzorging en voorlichting aanbiedt. Maximale aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Want een uitvaart dient een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis te zijn. Het bedrijfsmotto ‘Iedere uitvaart uniek’ is bij Yarden dan ook meer dan een mooie belofte. Het is een vanzelfsprekendheid. Yarden telt circa 870.000 verzekerden, is marktleider met 18 crematoria, beschikt over 45 uitvaartcentra en is betrokken bij ruim 35.000 uitvaarten per jaar.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >