Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

25 jaar Crematorium Tilburg en omstreken

donderdag 1 december 2011

In december 2011 is het 25 jaar geleden dat het crematorium in Tilburg zijn deuren opende. Een periode waarin Crematorium Tilburg en omstreken is uitgegroeid tot een plaats waar nabestaanden waardig afscheid kunnen nemen van hun overledenen en - als zij dat willen - regelmatig terug kunnen keren om te herinneren. Een modern gebouw, professioneel, ervaren personeel en prachtig aangelegde tuinen leveren daar een bijdrage aan. Dat wordt bevestigd door de in 2010 gewonnen International Funeral Award voor het crematorium met “de beste gastgerichtheid en serviceverlening”.

Jubileum
Bestuur, directie en medewerkers willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben ervoor gekozen dit jubileumjaar in het teken te laten staan van waardig afscheid nemen met oude en nieuwe rituelen.

Zo verscheen onder meer een boek met de titel ‘Leven met de dood’. Hierin beschrijft historica dr. Kitty de Leeuw het denken en doen rondom sterven, uitvaart en rouwen in Tilburg e.o. vanaf 1900 Het 175 pagina’s tellende boek bevat veel foto’s en diverse interviews met medewerkers. Ook gaat zij in op de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de idealen van Crematorium Tilburg en omstreken. Duidelijk wordt dat het crematorium er alles aan gelegen is die faciliteiten te bieden die nodig zijn om op een persoonlijke en waardige manier afscheid te nemen van een overledene. Ook biedt het crematorium nabestaanden diverse mogelijkheden om hun overledenen te blijven herdenken. Daarnaast vond speciaal voor genodigden eind november een symposium plaats over rituelen rond overlijden en uitvaart. Rituelen nemen een belangrijke plaats in bij het nemen van afscheid van een overledene. Naast religieuze en spirituele rituelen zijn er allerlei persoonlijke rituelen. Steeds meer mensen willen zelf inhoud geven aan het afscheid en het crematorium vindt het enorm belangrijk dat nabestaanden hun persoonlijke wensen kunnen realiseren bij het nemen van afscheid. Als gewenst en mogelijk biedt Crematorium Tilburg en omstreken daarom die mogelijkheid in de afscheidsdiensten of helpen uitvaartonderneming en medewerkers van het crematorium nabestaanden bij het vinden van nieuwe rituelen.

Waardig afscheid nemen
Overigens behoort het ondersteunen van stervensbegeleiding en rouwverwerking tot de ideële doelstelling van het crematorium. Het gehele jaar door verrichten we hiervoor verschillende activiteiten, zoals dit jaar onder meer:

  • het verzorgen van jaarlijkse lezingen samen met het Zorgnetwerk Midden Brabants afdeling Palliatieve zorg
  • het geven van voorlichting aan bewoners van zorginstellingen over ‘een waardig levenseinde’
  • ondersteunen van de cursussen voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg over rouw en verlies
  • de jaarlijks terugkerende Herdenkingsdag voor nabestaanden
  • een Lichtjesavond op 15 december
  • rondleidingen voor mensen die werken in de zorg of gaan werken in de zorg (samen met uitvaartondernemingen, Zorgnetwerk Midden Brabant en Scholen) of voor andere belangstellenden.


Toekomst
Overigens is het crematorium ook al bezig met de volgende 25 jaar. Daarom is enkele jaren geleden contact gezocht met de gemeente Tilburg voor uitbreiding van de mogelijkheden. De gemeente Tilburg heeft na overleg met het crematorium, de uitvaartondernemingen Monuta en Dela en uiteraard de gemeentelijke begraafplaats Hoflaan het visieplan Karel Boddenweg ontwikkeld. In dit plan wordt onder andere gesproken over een ‘afscheidspark’ met onder meer een kleine intieme aula en een uitvaartlounge (‘rouwcafé’). Doel is de ontwikkeling van een ‘afscheidspark’ in een sober en ecologisch waardevol gebied waar alle Tilburgers en omringende gemeenten welkom zijn. Dit zal het crematorium niet alleen de gewenste en noodzakelijke uitbreiding opleveren, duidelijk wordt ook in welke richting de dienstverlening van Crematorium Tilburg en omstreken zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen. De missie van het crematorium is om in harmonieuze samenwerking met de uitvaartondernemers in de regio, de faciliteiten te bieden voor een waardig afscheid, herdenken en rouwen. In de nabije toekomst zal het crematorium - uiteraard in samenwerking met de andere betrokkenen - het ‘afscheidspark’ verder uitwerken. De toekomst is niet voorspelbaar maar de wensen in het hier en nu zijn wel de basis voor later.

Kijk voor meer informatie over het crematorium of download het boek ‘Leven met de dood’ op www.crematoriumtilburg.nl of neem contact op met Crematorium Tilburg en omstreken (013 4686204).

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder