Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

‘100 jaar cremeren in Nederland’

donderdag 3 april 2014

Op zondag 6 april organiseert het Crematorium voor Tilburg en omstreken aan de Karel Boddenweg een open dag. Het klinkt in eerste instantie misschien best vreemd, toch is het niet zo raar. Sterven hoort bij het leven en vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd. Daarom kan het juist enorm verhelderend werken om te weten welke mogelijkheden er zijn om van het laatste afscheid een unieke persoonlijke gebeurtenis te maken. We stellen ieder op onze eigen manier de deuren open van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag hebt u de kans om achter de schermen te kijken en alle vragen te stellen die u maar wilt. Met name een kijkje in de nieuwe aula “Andante” is meer dan de moeite waard.

Nagenoeg alle ruimten zijn te bezichtigen en er zijn diverse proeverijen. Onze medewerkers zijn aanwezig om op al uw vragen antwoord te geven, zoals bijvoorbeeld: Als we na de crematie een hapje willen eten wat serveren jullie dan? Hoe kan ik de herinnering aan de overledene levend houden? Zijn er gedenktekens te verkrijgen? Waar wordt degene waarvan je afscheid moet nemen nu werkelijk gecremeerd? Wat gebeurt er met de as?

In april 2014 is het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste crematie plaatsvond. Het was de crematie van de arts dr. C.J. Vaillant die plaatsvond in het Crematorium Westerveld in Velsen (Noord Holland). In het kader van ‘100 jaar cremeren in Nederland’ wordt op initiatief van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) in het weekend op 6 april door tal van crematoria een Open Dag georganiseerd.
Zo kiest tegenwoordig ruim 60% voor cremeren (in Tilburg is dat ruim 70%) in plaats van begraven en zijn er in Nederland 77 crematoria. Niet in de laatste plaats is er ook op het gebied van dienstverlening en (wettelijke) mogelijkheden veel veranderd. Plechtigheden worden persoonlijker en de mogelijkheden die nabestaanden hebben om een bestemming aan de as te geven zijn heel divers. Een Open Dag is bij uitstek een moment om dit uitgebreid aan bezoekers te laten zien.”

Geschiedenis cremeren: Cremeren is zo oud als de mensheid. In de Bronstijd werden al urnen in hunebedden bijgezet. Vanaf Karel de Grote werd begraven gangbaar; als christelijke vorst verbood hij (in 785) het cremeren zelfs. Lang bestond er uit geloofsovertuiging veel tegenstand tegen cremeren. Door de dode te begraven in plaats van te verbranden, 'bleef het lichaam intact en stond niets de wederopstanding en het eeuwige leven in de weg'.

Voorstanders crematie: Rond 1850 gingen in West-Europa voorstanders van crematie zich organiseren. Ze kregen steun van de medische wereld. In 1874 werd 'De Vereeniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland' opgericht, later de Koninklijke Facultatieve. Deze Vereniging, die als doel had cremeren in Nederland mogelijk te maken, liet in 1913 in de gemeente Velsen een crematorium bouwen: Crematorium Westerveld, het eerste in Nederland.


U bent van harte welkom bij het crematorium op zondag 6 april van 11.00 –16.00 aan de Karel Boddenweg in Tilburg.

www.crematoriumtilburg.nl

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder