nieuws

Facultatieve
Sponsors

Zorgvlied vergroot begraafcapaciteit met uniek ‘Lalibellum’

Invlechten als alternatief voor uitbreiding

18 november 2009


Begraafplaats Zorgvlied zal, indien er geen maatregelen worden genomen, na 2016 met een tekort aan graven te maken krijgen. De krapte geldt zowel de particuliere (familie) graven als de algemene (huur) graven. Uitbreiding van de begraafplaats is niet mogelijk. Een alternatief wordt gevormd door de aanleg van keldergraven. Hierdoor is het mogelijk in meer dan drie lagen per graf te begraven en met minder paden te volstaan. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van het complex van algemene keldergraven op Zorgvlied, ’t Lalibellum.

Het ontwerp voor dit ‘ ’t Lalibellum’ is, na consultatie van uiteenlopende betrokkenen, gemaakt door landschapsarchitecte Ada Wille. Het gekozen ontwerp biedt plaats aan 2.272 kisten en voldoet aan alle door Zorgvlied gestelde eisen. ‘t Lalibellum is rijk aan symboliek die verwijst naar leven, dood en het koesteren van herinneringen. Het ontwerp beslaat de helft van de ruimte die anders nodig zou zijn voor eenzelfde aantal gewone algemene graven en draagt daardoor bij aan een efficiënt grondgebruik.

De aldus bespaarde ruimte komt beschikbaar voor de uitgifte van particuliere graven. Het complex is grotendeels ondergronds en de bovenlaag vormt een plein waarop men kan samenkomen en herdenken. Tevens wordt hiermee tegemoet gekomen aan de behoefte meer licht te krijgen tussen het groen op de begraafplaats. De ingetogen vormgeving doet denken aan de oude kerkvloer waaronder werd begraven en versterkt de bijzondere status van Zorgvlied als landschapspark.
De verwachting is dat ’t Lalibellum kan worden opgeleverd in de loop van 2010.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn