nieuws

Facultatieve
Sponsors

Zin en onzin van bestseller en film

DA VINCI CODE IN YARDEN CREMATORIUM OCKENBURGH

1 juni 2006

Op maandag 12 juni houdt kunsthistorica drs. Karin Braamhorst een
audiovisuele presentatie over de Da Vinci Code in Yarden Crematorium
Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 in Den Haag. De presentatie - naar
aanleiding van de wereldwijde bestseller van Dan Brown - duurt van 20.00 tot
21.45 uur. Braamhorst gaat in op de werken van Leonardo da Vinci, geheime
genootschappen en het bestaan van een heilige graal. De kunsthistorica
behandelt op humorvolle wijze de zin en onzin van de beweringen in het boek
en de film die in mei in première ging.

Leugenachtig
De verfilming roept hevige reacties op. ‘Leugenachtig en overdreven
lasterlijk’, zegt een aartsbisschop. ‘Ongeloofwaardig en saai’, zeggen de
kranten. Gaat de kerk ook de film in de ban doen en zou dat terecht zijn?
Doet de film recht aan het boek?
De Da Vinci Code heeft massa’s lezers er moeiteloos van kunnen overtuigen
dat de figuur naast Christus op Da Vinci’s Laatste Avondmaal niet de
baardloze jongeling Johannes is, maar de roodharige Maria Magdalena. Ze zou
niet alleen de maaltijd met Jezus hebben gedeeld, maar ook het bed. Is dit
waar? En bestaat er een heilige graal? Wat is de rol van Johannes de Doper?
Wie was Mona Lisa? Het werk roept veel vragen op naar het waarheidsgehalte
van Browns beweringen.

Liefdesmaal
Teamleider Henk Kroon: ‘We proberen het thema dood en uitvaart altijd vanuit
verschillende invalshoeken te benaderen. Een interessante link in de Da
Vinci Code is dat het Laatste Avondmaal refereert aan het ‘liefdesmaal’ dat
Romeinse families bij het graf van een pas overleden familielid hielden. Dit
gebruik is later door de christenen overgenomen, wat te zien is in de
catacomben van Rome.’
Yarden Crematorium Ockenburgh is vanaf 19.30 uur geopend en ontvangt met
koffie en thee. De toegang is vrij, maar reserveren is noodzakelijk:
telefoon 070 397 8411 of cre.ockenburgh@yarden.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >