nieuws

Facultatieve
Sponsors

Zeventien Monuta uitvaartverzorgers ontvangen Nationaal Vakdiploma Uitvaartzorg

29 november 2019


Op 28 november 2019 ontvingen zeventien Monuta uitvaartverzorgers het diploma van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU). Het diploma werd uitgereikt door Ton Claassen, voorzitter Stichting NaVU. De uitreiking vond plaats in Crematorium Heidehof in Ugchelen. Monuta organiseert een keer per jaar een diplomauitreiking voor haar uitvaartverzorgers die het vakdiploma in ontvangst mogen nemen.

Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers in Nederland te borgen is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen. Het vakexamen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Met het NaVU-diploma, een gemiddelde klanttevredenheidscore van een 8 of hoger (gemeten over twintig uitvaarten), en minimaal tien uitvaarten zonder klachten, kunnen uitvaartverzorgers zich inschrijven in het Register Uitvaartzorg van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Nabestaanden kunnen aan de hand van het register hun keuze voor een uitvaartverzorger maken op basis van kwaliteit.

“Nabestaanden weten door het Register Uitvaartzorg dat ze in zee gaan met een gekwalificeerd en gediplomeerd uitvaartverzorger die professioneel, transparant en betrokken is,” aldus Quinten Fraai, CEO bij Monuta. “Het vak van uitvaartverzorger is geen wettelijk beschermd beroep. Daarom vindt Monuta het van groot belang dat al haar uitvaartverzorgers goed opgeleid zijn, hun vakdiploma hebben en geregistreerd worden. Met deze zeventien uitvaartverzorgers zijn straks al onze uitvaartverzorgers vakbekwaam en geregistreerd. Dit bevestigt de kwaliteit in dienstverlening die wij nastreven voor nabestaanden. Ik ben er heel trots op dat deze lichting uitvaartverzorgers nu het NaVU-diploma hebben en snel hun registratie kunnen aanvragen.”


Opleidingsprogramma

Het inwerkprogramma van Monuta is erop gericht om een stevige basis neer te zetten om het vak te leren zonder dat er op nabestaanden wordt ‘geoefend’. Daarom krijgt elke nieuwe uitvaartverzorger een mentor. Het inwerkproces duurt in totaal twaalf weken. Hierbij krijgen de nieuwe uitvaartverzorgers de ruimte om te leren van hun collega’s en uiteindelijk ook zelfstandig aan het werk te gaan. De laatste fase van het opleidingsprogramma is het NaVU-examen. Na de registratie als uitvaartverzorger verzorgen de Monuta praktijkopleiders jaarlijks bijscholing. In 2020 start het Permanente Educatie-programma van Monuta dat door de NaVU wordt geëist.

Uitvaartverzorgers die het vakdiploma hebben ontvangen


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >