nieuws

Facultatieve
Sponsors

Yarden verzorgt meer uitvaarten in gelijkblijvende markt

Yarden verstevigt positie in uitvaartbranche

22 mei 2007

Uitvaartorganisatie Yarden heeft het jaar 2006 gezond afgesloten. In een gelijkblijvende markt heeft zij meer uitvaarten (totaal 9.773, een toename van 10%) verzorgd. De stijging van het aantal uitvaarten is deels autonoom en wordt deels veroorzaakt door overname van Uitvaartcentrum Utrecht. Ook het aantal door Yarden verzorgde crematies nam toe door groei in Ede en de overname van de crematoria in Heerlen en Venlo-Blerick. Het uitbreiden van de landelijke dekking blijft een continu streven van Yarden. Het aantal leden/verzekerden steeg in 2006 met 3% en de polisadministratie werd sterk vereenvoudigd. Voor de verkoop van uitvaartverzekeringen zijn meerdere kanalen ingezet. Naast de eigen verkooporganisatie en internet vindt de verkoop ook plaats via intermediairs, allianties en verenigingen.

Net als in voorgaande jaren is de solvabiliteit verder toegenomen. De voorwaarden voor groei zijn met bovengenoemde maatregelen geschapen en verwacht wordt dat de groei ook de komende jaren zal doorzetten. Dit alles staat in het Jaarverslag over 2006 dat uitvaartorganisatie Yarden vandaag gepresenteerd heeft.


Maatwerk en voorlichting

De waardering van leden en intermediairs voor Yarden is over het algemeen groot. Yarden hoorde in 2006 bij de uitvaartorganisaties die als eerste het Keurmerk Uitvaartverzorging in ontvangst mochten nemen. Het keurmerk beoordeelt het primaire proces van de uitvaart. Omdat een uitvaart steeds vaker maatwerk is, investeert Yarden veel in de kwaliteit van haar dienstverlening en in gerichte voorlichting. Yarden probeert daarbij de wensen van de overledene of dienst nabestaanden zoveel mogelijk te faciliteren en adviseert waar dat gewenst is vanuit haar zienswijze dat elke uitvaart uniek is. Opvallende wensen die in 2006 zijn gefaciliteerd zijn bijv. een lasershow in de aula of een uitvaart die helemaal in het blauw was, omdat dat de lievelingskleur van de overledene was. Voorbeelden van gerichte voorlichting zijn open dagen, rondleidingen in crematoria, herdenkingsdiensten, lezingen over palliatieve zorg, rouw en verliesverwerking. In 2006 werd daarbij zelfs een beroep gedaan op de inbreng van een medium.


Inzichtelijke en flexibele polissen

Yarden is ontstaan uit het samengaan van een groot aantal kleinere uitvaartverenigingen. Hierdoor was er een grote verscheidenheid aan pakketpolissen ontstaan. In 2006 is gestart met het vereenvoudigen van de polisadministratie, waarbij de 120 pakketpolissen die Yarden kende zijn omgezet in 3 nieuwe Yarden-natura uitvaartpolissen. Deze poliswijziging geeft ook gehoor aan het feit dat de pakketverzekeringen vaak niet overeen kwamen met de wensen van klanten. Uit onderzoek bleek dat bij 9 van de 10 uitvaarten afgeweken werd van het afgesproken pakket en er alsnog moest worden bijbetaald. Bij de nieuwe polissen heeft de verzekerde klant optimale keuzevrijheid in de diensten die hij wil afnemen. Op de polis is niet meer het pakket aan diensten weergegeven, maar de waarde waarvoor klanten zelf hun diensten kunnen kiezen. Uitgaande van deze waarde kan voor de uitvaart een beroep gedaan worden op de diensten van Yarden of van een andere uitvaartorganisatie. Wanneer de uitvaart bij Yarden wordt afgenomen wordt een ledenkorting gegeven. De waarde van de polissen wordt elke vijf jaar geëvalueerd, waarbij rekening wordt gehouden met de winstdeling waarvoor de leden in aanmerking komen, de betaalde premies en de kosten van de uitvaart.


Achtergrondinformatie Yarden

Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie die voorlichting, verzekeringen en uitvaartzorg aanbiedt. Uitgangspunt is dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn. Het bedrijfsmotto ‘Iedere uitvaart uniek’ is bij Yarden dan ook meer dan een mooie belofte. Het is een vanzelfsprekendheid. Yarden telt circa 900.000 verzekerden, is marktleider met 19 crematoria, beschikt over 37 uitvaartcentra, 6 begraafplaatsen en is betrokken bij ruim 36.000 crematies en uitvaarten per jaar.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >