nieuws

Facultatieve
Sponsors

Yarden presenteert klantverslag 2016

27 juni 2017

Leren van fouten

Yarden presenteert vandaag haar klantverslag over 2016. Hiermee legt de uitvaartorganisatie -net als voorgaande jaren- verantwoording af aan haar klanten en leden over hoe zij invulling geeft aan de belofte om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken. Het centrale thema van het klantverslag is ‘Ik mis je’. Naast een terugblik zijn persoonlijke verhalen opgenomen van mensen die een dierbare hebben verloren. Op deze wijze wil Yarden klanten en leden op een open en toegankelijke manier inspireren en informeren over het afscheid.

Leren van fouten

Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Yarden legt met het klantverslag als enige uitvaartorganisatie verantwoording af aan haar klanten en leden over de dienstverlening en initiatieven van het afgelopen jaar. Ook hebben we persoonlijke verhalen opgetekend van mensen die een dierbare moeten missen. Maar we tonen eveneens van welke fouten we hebben geleerd. Want hoe toegewijd onze medewerkers en vrijwilligers ook zijn, helaas gaat er ook bij ons wel eens iets mis. Het klantverslag is een spiegel voor de organisatie en helpt ons de dienstverlening aan onze klanten te optimaliseren.’

Gemis als gemene deler

Yarden vroeg aan tien mensen met een uiteenlopende achtergrond wie zij moeten missen en wat die leegte voor betekenis en plek heeft in hun leven. Deze verhalen zijn, inclusief een foto van de overleden dierbare, opgenomen in het klantverslag. Bavelaar: ‘Gemis is iets heel persoonlijks en tegelijkertijd is het de grootste gemene deler bij mensen -ongeacht achtergrond of religie - die afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. We leren hoe diverse culturen met de dood omgaan en dat herdenken en herinneren ontzettend belangrijk zijn om het gemis draaglijker te maken.’

Initiatieven en samenwerkingen

Yarden organiseerde vorig jaar weer een keur aan activiteiten, zoals de Wensenbank en, in samenwerking met het Leger des Heils, een kledinginzamelingsactie. Ook verzorgde Yarden in opdracht van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers een waardige uitvaart voor asielzoekers die in asielzoekerscentra zijn overleden. De jaarlijkse sponsoractie voor Amref Flying Doctors leverde een bedrag op van € 15.000. Verder waren er vele voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten over de dood, zoals het college ‘Levensles’ met voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 25 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE