Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Yarden legt verantwoording af aan haar klanten met klantverslag 2015

maandag 27 juni 2016

Yarden presenteert vandaag haar klantverslag over 2015. Hiermee legt de uitvaartorganisatie -net als vorig jaar- verantwoording af over hoe zij invulling geeft aan haar belofte dat een goed afscheid je verder helpt. Het centrale thema van het klantverslag is herinneren. Verschillende mensen vertellen hoe zij na hun dood herinnerd willen worden. Naast hun verhalen, blikt Yarden in het klantverslag terug op 2015. De organisatie speelt open kaart over wat er goed ging in 2015, maar ook over wat zij beter had moeten doen en wat haar toegevoegde waarde is.

Klantverslag als kern van je bedrijf

Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Klanten en leden van Yarden Vereniging zijn de bestaansreden van onze organisatie. In ons klantverslag leggen wij verantwoording af over ons handelen. Daarbij is het belangrijk om transparant te zijn en moet je zowel de goede als de minder goede zaken durven benoemen. We laten zien wat we voor onze klanten hebben gedaan maar tonen ook van welke fouten we hebben geleerd.’

Spiegel voorhouden

Het klantverslag is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen Yarden en leidt tot boeiende discussies. Bavelaar: ‘Iedereen is betrokken. De interne discussies over wat je wel en niet in een klantverslag moet opnemen, zijn voor een bedrijf heel waardevol. Een klantverslag is een spiegel voor een organisatie en helpt je om allerlei issues helder te krijgen. Pas dan maak je ze bespreekbaar en kunnen ze worden opgelost.’

Doodgewoon herinneren

Iedereen wil na zijn dood op een andere manier herinnerd worden. Het is daarom van belang dat mensen met hun dierbaren praten over hoe zij graag herinnerd willen worden en hoe zij hun dierbaren willen blijven herdenken. Alleen zo kun je omgaan met verlies en goed afscheid nemen. Daarom besteedt Yarden in het klantverslag aandacht aan dit belangrijke thema en laat mensen hun persoonlijke en inspirerende herinneringswensen delen.

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder