nieuws

Facultatieve
Sponsors

Yarden Franchise wordt gefaseerd afgebouwd

25 februari 2021

De directie van Yarden heeft besloten om per februari 2021 Yarden franchise gefaseerd af te bouwen. Concreet betekent dit, dat alle huidige franchiseovereenkomsten niet verlengd zullen worden en dat er geen nieuwe franchiseovereenkomsten worden aangegaan. Alle lopende franchiseovereenkomsten zullen tot einddatum conform gemaakte afspraken worden uitgediend. De laatste franchiseovereenkomst loopt af in augustus 2025.

De reden voor dit besluit is voornamelijk van strategische aard. De strategische keuze is om geen landelijke dekking meer na te streven ten aanzien van het bieden van Yarden Uitvaartzorg. Dat betekent ook, dat één van de belangrijkste redenen voor het in stand houden van de Franchiseorganisatie komt te vervallen.

Yarden zal er binnen haar mogelijkheden alles aan doen, om de franchisenemers voor de resterende duur van de overeenkomsten zoveel als mogelijk te ondersteunen, dit alles uiteraard minimaal conform de gemaakte contractuele afspraken.

Over Yarden

Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >