nieuws

Facultatieve
Sponsors

Yarden en CVU Uitvaartverzorging (Rotterdam) tekenen intentieverklaring voor overname

10 oktober 2005


Vorige week is er een intentieverklaring getekend waarin het voornemen is uitgesproken. Tevens is vorige week personeel ingelicht. Hieronder volgt de gezamenlijke verklaring:

Met genoegen kunnen wij jullie het volgende melden.

Het Bestuur van CVU Rotterdam en de directie van Yarden hebben 4 oktober jl. een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken dat beide partijen intensief zullen gaan samenwerken. Yarden zal een deelneming in CVU verkrijgen en Yarden zal zijn uitvaarten in de regio Rotterdam door CVU laten verzorgen. In de komende jaren zal de samenwerking in de Rotterdamse regio verder worden ingevuld. Tevens zullen CVU en Yarden onderzoeken of op termijn een fusie tussen beide verenigingen kan worden gerealiseerd.

Aloys Meij, directeur CVU: "Met deze intentieverklaring leggen wij een basis voor groei en ontwikkeling in de komende jaren. Vanuit onze bestaande positie in de Rotterdamse regio kunnen wij verdere invulling geven aan groei en kwaliteit. Door de samenwerking met Yarden versterken wij onze positie en ontstaat een stabiele basis in de aanlevering van uitvaarten vanuit Yarden. Wij zien de samenwerking als een kans om toekomstgericht te werken aan kwaliteit van dienstverlening rond de uitvaart."

Peter van Wageningen, directievoorzitter Yarden: "Yarden is actief om een landelijke positie op te bouwen in de dienstverlening rondom de uitvaart. Met onze verzekeringsportefeuille en crematorium zijn we reeds aanwezig in de regio Rotterdam. Middels de samenwerking met CVU kunnen wij ook onze dienstverlening rond uitvaartzorg verder invulling geven. Ik ben erg blij met deze stap en verwacht dat we samen vorm kunnen geven aan kwalitatief uitstekende dienstverlening op het gebied van uitvaartzorg in de regio Rotterdam."

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard terecht bij Aloys Meij of Peter van Wageningen.

Met vriendelijke groet,

Aloys Meij en Peter van Wageningen

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >