nieuws

Facultatieve
Sponsors

Yarden en Bruijns ontwikkelen samen nieuw crematorium en uitvaartcentrum in Oosterhout

2 februari 2012

Yarden en Bruijns Uitvaartverzorging zijn door de gemeente Oosterhout geselecteerd als winnende inschrijving in het kader van de Europese aanbesteding “Ontwikkeling crematoriumvoorziening op locatie Vijf Eikenweg te Oosterhout”. Vandaag, 2 februari heeft de ondertekening van de realisatie overeenkomst plaatsgevonden.

Een sterke combinatie
Yarden exploiteert landelijk reeds 23 crematoria. Bruijns is als lokale uitvaartondernemer een begrip in Oosterhout en al enige tijd op zoek naar een geschikt uitvaartcentrum. Een samenwerking tussen beide partijen draagt zorg voor de bouw van een multifunctioneel crematorium en uitvaartcentrum dat voldoet aan de wensen van de oosterhoutse bevolking.

Start voorbereidingen
Met het ondertekenen van de realisatie overeenkomst kunnen de voorbereidingen starten van een crematie- en opbaarfaciliteit aan de Vijf Eikenweg op de locatie waar zich nu nog de voetbalvelden bevinden. Hierbij zal goed gekeken worden naar het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige inpassing en de verkeersafwikkeling. Belangrijke criteria hierbij zullen zijn: inpassing van het gebouw in de directe landelijke omgeving, een passende groenvoorziening en duurzaamheid van de te gebruiken materialen.

Overlast voorkomen
Naast een goede verkeersafwikkeling komt er voldoende parkeergelegenheid op het terrein om overlast voor de omgeving te voorkomen. Aandacht voor de diverse milieu- aspecten vertalen zich in minimalisatie van de milieubelasting door gebruik van een hoogwaardige technologie van de oven- en filterinstallatie, de nodige veiligheidsvoorzieningen, een energiezuinige werkwijze en voldoende afstand tussen het gebouw en de reeds aanwezige bebouwing in de omgeving.

De faciliteiten
In het gebouw zijn voldoende ontvangstruimten voorzien, waaronder een familiekamer, een belangstellendenruimte, een condoleanceruimte en een ruime aula. De aula is ook geschikt voor de ontvangst van grotere groepen belangstellenden. Tevens is in een gedeelte van het gebouw een uitvaartcentrum opgenomen. In dit uitvaartcentrum zullen 24- uurs opbaarkamers worden gesitueerd. Nabestaanden kunnen op deze wijze 24 uur per dag bij de overledene zijn vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart.

De gemeente en Yarden streven ernaar eind dit jaar de bestemmingsplanprocedure af te ronden. Gedurende dit traject worden voor de omwonenden informatie en inspraakavonden georganiseerd.

Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden. De ambitie van Yarden is helder, dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Niet voor niets is het motto van Yarden 'Iedere uitvaart uniek'. Door uitvaartwensen centraal te stellen wil Yarden dat mensen zich bewust worden van hun wensen - en dat ze deze gaan vastleggen. Immers hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de klant dat wil. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun nabestaanden. Yarden weet uit ervaring dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn zodat dit een positieve bijdrage levert aan de rouwverwerking.

Bruijns Uitvaartverzorging
Bruijns Uitvaartverzorging is al meer dan 40 jaar een begrip in Oosterhout en omliggende gemeenten. Met haar kennis van de lokale gebruiken verzorgt Bruijns een uitvaart zoals nabestaanden dit wensen. Een uitvaart, welke tot in detail goed dient te verlopen met voor de nabestaanden één aanspreekpunt; de uitvaartverzorger begeleidt de nabestaanden van de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart. Bruijns is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg en is aangesloten bij de branchevereniging BGNU. Dit verzekert nabestaanden van heldere en duidelijke afspraken. Doordat Bruijns uitvaarten geheel in eigen beheer uitvoert is zij nog beter in staat adequaat in te spelen op persoonlijke wensen. Met de komst van een multifunctioneel uitvaartcentrum met 24- uurs opbaarkamers gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >