nieuws

Facultatieve
Sponsors

Workshops voor nabestaanden: Allerzielen Alom

6 juli 2007

Allerzielen Alom is bedoeld om ideeën te ontwikkelen over hoe je op ‘eigen’ wijze de overledenen kunt vieren. Wij vormen de begraafplaats om tot een gastvrije en warme ontmoetingsplek met licht, spijs en drank. Daarnaast zullen kunstenaars plekken ontwerpen en inrichten waar bezoekers zich op hun doden kunnen concentreren door bijvoorbeeld kleine rituelen uit te voeren.

Maar de belangrijkste partij bent uzelf! Wij willen nabestaanden die een dierbare (familie, vriend, collega of sportmaatje) willen herdenken, voorbeelden aan de hand doen om tot een persoonlijke vorm te komen. Het mooiste is een ambiance rond het graf, maar als een overledene niet op de betreffende locatie begraven of gecremeerd is dan is dat geen punt. Voor iedereen is een plek te vinden en in te richten. In de maanden september en oktober zijn er een drietal workshops ontwikkeld. In principe volstaat de eerste introductieavond al om tot goede ideeën te komen en die zelf verder uit te werken. Maar u kunt ook een verdieping zoeken en de tweede avond naar Zaandam komen om een gespecialiseerde kunstvorm te beoefenen. U kunt dus één, twee of drie avonden deelnemen en toewerken naar een uitvoerbaar en persoonlijk plan.

DE DODEN VIEREN
In Nederland bestaan er weinig collectieve rituelen lang na het overlijden. De uitvaart lijkt het definitieve afscheid en daarna gaat het leven voor de nabestaanden door. Zij staan met zijn allen voor het verlies en voor het mysterie dat de dood altijd zal blijven. Zij hebben een probleem op te lossen én iets te vieren. Te vieren dat zij getuige zijn geweest van een leven, dat zij iemand gekend hebben, dat zij hebben liefgehad. Maar vieren is niet ons sterkste punt. Dat je ook kunt vieren zonder polonaise en alcoholhoudende drank, is voor velen moeilijk voorstelbaar. Vieren is ook gedenken en dat hoeft niet alleen in droefenis. Vieren en gedenken kunnen ook doorgaan na uitvaart. De manier waarop zal misschien veranderen: door de afstand in de tijd ontstaat er meer ruimte. En juist in dat laatste, leven met de doden lang na de begrafenis, zijn wij traditioneel niet zo goed. Daarvoor moeten wij nog vormen ontwikkelen.
Voor wie de dood een normalere, van afschrikwekkendheid ontdane, plaats in het leven wil geven, bieden de Mexicanen prachtige beelden. Zij verwerken de dood in het alledaagse bestaan, de dood die nooit een vriend zal worden , maar die niet louter angst of vijandschap verdient. Allerzielen Alom is bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er allemaal mogelijk is, laten we ruimte maken voor visioenen en verbeeldingskracht.

WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK
We zoeken samen naar vormen die passen bij de mensen die hun geliefden willen vieren. Als u gewend bent om op eenvoudige wijze iets te vieren dan zal dat nu ook het geval kunnen zijn. De levenswijze van de overledene kan ook richtinggevend zijn. Gewoon een koffietafel bijvoorbeeld, maar dan misschien wel met het serviesgoed van oma of moeder. Als een overleden hield van uitbundigheid of exclusiviteit dan wordt dàt gestimuleerd en ondersteund. Misschien muzikanten of een videofilm bij het graf. Of onder een partytent en het lievelingsgerecht eten. Een vuurkorf om je handen te warmen. Een wijntje of borreltje. We willen graag onderzoeken wat er allemaal kan en de grenzen een beetje oprekken. Zolang ‘respect’ de leidraad blijft is er veel mogelijk.

Doel
Het voorbereidingstraject is bedoeld voor nabestaanden die overleden familie of vrienden op persoonlijke wijze willen vieren. Wij stimuleren, begeleiden, enthousiasmeren en dragen ideeën aan. Er wordt gewerkt vanuit de competenties en mogelijkheden van de mensen zelf. De nabestaanden voeren zelf uit, wij helpen bij het maken van een plan. De workshops zijn gratis. De kosten voor de uitvoering van het plan zijn voor eigen rekening.

Opzet

1.Twee x introductiebijeenkomst (instapmoment)
Per gemeente twee dezelfde introductiebijeenkomst (2e helft september, begin oktober). Aanreiken van voorbeelden, ideeën, handvatten. Wat kan en mag er allemaal. Mensen die hier voldoende inspiratie hebben opgedaan kunnen zelf aan de slag met eventuele telefonische of e-mail begeleiding.
2.Verdiepingsworkshop (oktober)
In Zaandam kunt u desgewenst een avond lang deelnemen aan een gespecialiseerde en verdiepende workshop. Deze worden gegeven door kunstenaars uit diverse disciplines, zoals tekenen, koken, projecties, muziek en tekst.
3.Afrondingsavond
Vlak voor de Allerzielenavond in uw gemeente is er nog een avond om te inventariseren wie, wat, waar doet. Of er nog vragen, wensen of onduidelijkheden zijn en wat er nodig is aan voorzieningen.

Informatie:
Projectbureau Zaanstreek, contactpersoon Kristel van der Sanden
075 7710129, info@allerzielenalom.nl. Allerzielen Alom is een project van kunstenaar Ida van der Lee (www.idavanderlee.nl) in samenwerking met projectbureau Zaanstreek, Kunst en Cultuur Noord-Holland en Kunstenaars & Co.


Kijk voor meer informatie over uitvaarten in Zaanstad op www.uitvaart-zaanstad.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >