nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wijzigingen Wet op de lijkbezorging gepubliceerd in Staatsblad

29 juli 2009

De wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging gisteren (28-7-2009) zijn in het staatsblad gepubliceerd (2009-320).
Publicatie in het Staatsblad is voorwaarde voor het te zijner tijd in werking kunnen treden van de wet.
Wanneer de vernieuwde wet in werking zal treden is helaas nog niet bekend.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn