nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging (Wlb) op komst

18 september 2006

Na jaren wachten heeft de regering op donderdag 14 september jl het voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging eindelijk aan de Tweede Kamer aangeboden. Bekijk op de volgende pagina de kamerstukken alsmede het advies van de Raad van State (RvS).

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn