nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Wlb)

10 april 2008

Vorig jaar was het oorverdovend stil rond de voorstellen tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. In september en oktober 2006 was een voortvarende start gemaakt met een behandeling van wetsvoorstel 30969 in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar de reactie van de regering bleef uit. In juli 2007 zag de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld, reden om de stite te doorbreken en aan te kondigen dat na de zomer een reactie en een wijzigingsvoorstel verwacht konden worden. Het heeft echter nog tot begin deze maand, 3 april 2008, moeten duren voor het er werkelijk van kwam.

De reactie van de regering op vragen van de kamerfracties is te vinden in de Nota naar aanleiding van het verslag.
De wijzigingsvoorstellen ten opzichte van het eerste wetsvoorstel staan in de Nota van wijziging.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE