nieuws

Facultatieve
Sponsors

Wet op de lijkbezorging bijna klaar

Hamerstuk op 9 juni a.s.

27 mei 2009

Nadat op 15 mei 2009 de nadere memorie van antwoord van staatssecretaris Bijleveld was ontvangen heeft de commissie Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en Huis der Koningin, op 26 mei 2009 het eindverslag vastgesteld over de Wet op de lijkbezorging.

Deze commissie van de Eerste Kamer is belast met de voorbereiding van de wet.
De Wet op de lijkbezorging staat op de agenda van de plenaire vergadering van de Eertse Kamer op 9 juni a.s.
De wet zal worden afgedaan als hamerstuk, dat wil zeggen dat er geen debat over zal plaatsvinden en er geen uitgebreide stemming over zal plaatsvinden.
In een apart Koninklijk Besluit zal worden bepaald wanneer de vernieuwde Wet op de lijkbezorging van kracht zal worden.

Mevr. mr. Karin Been.
JOU@ziggo.nl


Update Karin Been

Beste collega's,

Ik heb de reacties op mijn bericht over de Wlb even bekeken en kan jullie het volgende melden:
1. Er is wel een eindverslag gepubliceerd, maar dat bestaat uit de conclusie dat de wet voldoende is voorbereid (om in stemming gebracht te worden als hamerstuk).
2. Omdat de Eerste Kamer geen wijzigingen meer kan aanbrengen in een wetsontwerp dat in de Tweede kamer is aangenomen, worden er in de commissie BIZA etc. alleen vragen gesteld. Die vragen zijn beantwoord in de (nadere) Memorie van antwoord.
3. Die nadere Memorie van Antwoord kun je eenvoudig achterhalen.
Ga naar www.eerstekamer.nl.
Rechtsboven klik je Kamerstukken open
Klik vervolgens Wetsvoorstellen aan.
Er opent een nieuw scherm, waarin je bij 'wetsvoorstellen zoeken' het nummer 30696 typt en 'zoek' aanklikt.
- Vervolgens klik je het zoekresultaat aan.
- Daarna verschijnt alles met betrekking tot de behandeling van de wet in de Eerste Kamer.
- ls je in de linkerbalk 'Documenten EK' klikt, verschijnt o.a. de nadere Memorie van antwoord van 15 mei 2009 in de rij stukken. Je kunt ook naar beneden scrollen.

Succes.

Met vriendelijke groet,

Karin Been.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >