nieuws

Facultatieve
Sponsors

Welbevindenmeter succesvol

31 augustus 2006


De zogeheten Welbevindenmeter is een praktisch instrument om de behoefte aan psychosociale zorg van mensen met kanker te meten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Amsterdam.

Het IKA heeft de Welbevindenmeter ontwikkeld op basis van een Amerikaans instrument. Op de Nederlandse versie geeft de patiënt op een schaal van 0 tot 10 aan hoe hij zich voelt. Een 5 of lager is een indicatie voor een aanbod van psychosociale steun. Daarnaast kan de patiënt aangeven welke problemen wel of niet voorkomen, en zo ja, of hij daar ondersteuning bij nodig heeft of niet. Het IKA heeft de meter een half jaar laten uittesten door oncologieverpleegkundigen die bij mensen met kanker op huisbezoek komen. Zeventig procent van de mensen die een 0-5 scoorden, wilde een vorm van ondersteuning.
Zowel verpleegkundigen als patiënten waren overwegend tevreden over de meter. Eénderde van de verpleegkundigen vond de lijst onderwerpen die erop voorkomt met mogelijke problemen te belastend. Aan de andere kant bleken door het gebruik van de lijst de lastige onderwerpen, zoals seksualiteit, makkelijker ter sprake te komen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >