nieuws

Facultatieve
Sponsors

VVD wil onrechtvaardige erfenisbelasting halveren

4 december 2007

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte wil de erfenisbelasting halveren om hardwerkende Nederlanders tegemoet te komen.

Rutte: “De erfenisbelasting is de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat. Mensen betalen over hun inkomen al inkomstenbelasting en over hun vermogen al vermogensbelasting – en als je dan overlijdt komt de Belastingdienst nog een derde keer langs.”

Het maximale tarief van de erfenisbelasting – die ook bekend staat onder de naam “successierechten” of “sterftaks” – daalt onder de VVD-plannen naar 50%. De bestaande tarieven lopen nu nog op tot maar liefst 68%. Rutte: “Het is principieel onacceptabel dat de overheid meer dan 50% belasting heft, in welke vorm dan ook. Daarom mag wat de VVD betreft geen enkel tarief hoger zijn dan 50%.”

In het VVD-voorstel wordt de vrijstelling voor echtgenoten verhoogd naar 1 miljoen euro. Rutte: “Als je man of vrouw overlijdt, is belasting betalen het laatste waar je aan wilt denken. Zeker als door de erfenisbelasting je eigen huis in gevaar dreigt te komen. Met deze vrijstelling van 1 miljoen euro zorgen we ervoor dat hardwerkende Nederlanders geen belasting meer betalen wanneer hun partner overlijdt. Alleen miljonairs betalen in die situatie nog belasting.”

Ook vereenvoudigt de VVD de enorm complexe structuur van de bestaande erfenisbelasting. Naast de vrijstelling van 1 miljoen euro voor echtgenoten, gaat voor alle andere erfgenamen een veel hogere vrijstelling gelden dan nu. Die vrijstelling zal voor alle soorten erfgenamen gelijk zijn. Rutte: “Daarmee wordt het voor mensen makkelijker om zelf te beslissen aan wie ze hun spaargeld willen nalaten.” Op verzoek van de VVD rekent het ministerie van Financiën momenteel de exacte hoogte van de nieuwe vrijstelling uit.

De VVD zal het voorstel om de erfenisbelasting te halveren opnemen in de Tegenbegroting 2009. Om dit plan te betalen, schrapt de VVD volgend jaar alle nutteloze extra uitgaven van het kabinet. Rutte: “In onze huidige Tegenbegroting schrappen we al meer dan 1 miljard euro aan onnodige uitgaven. Volgend jaar wil Balkenende-IV daar bovenop nog een miljard euro extra uitgeven aan precies dezelfde overbodige plannen. Ook die nieuwe geldverspilling zal de VVD terugdraaien.”

Het halveren van de erfenisbelasting zal voor de VVD het speerpunt zijn op belastinggebied in 2008. Rutte roept de andere fracties op constructief mee te denken en samen met de VVD deze onrechtvaardige belasting aan te pakken. “Hardwerkende Nederlanders worden nu ten onrechte bestraft als ze hun best doen om te sparen voor de volgende generatie”, aldus de fractievoorzitter van de VVD.4 december 2007

Mark Rutte

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >