nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vrijstelling toelatingstoets voor uitvaartmedewerkers

Medewerkers kunnen direct instromen.

10 juli 2006

De Stivu is aan het begin van 2006 begonnen met het toetsen van het instroomniveau van haar deelnemers voor de opleiding tot uitvaartverzorger. De toetsing bestaat uit een test die bepaalt of een kandidaat-deelnemer over het vereiste denk- en werkniveau beschikt.

Voor uitvaartondernemingen die medewerkers op willen laten leiden bij de Stivu is een vrijstellingsregeling van kracht voor deze toelatingstoetsing. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst of samenwerkingscontract tussen een kandidaat-deelnemer en een uitvaartverzorgende organisatie, kan de deelnemer zonder toelatingstoets instromen.

De organisatie die de kandidaat-deelnemer ondersteunt, neemt in een dergelijk geval de selectieverantwoordelijkheid van de Stivu over.

Ondernemers hebben aangegeven na hun eigen selectie gedurende de sollicitatieprocedure een toelatingstoets door de Stivu overbodig te vinden. Het bestuur van de stichting is het met die ondernemers eens.

De invoering van de toelatingstoets is goed verlopen. Door kritischer te zijn op het instroomniveau denkt de stichting de waarde van haar opleiding verder te kunnen vergroten.

De Stivu werkt sinds 2 jaar intensief aan de verdere kwaliteitsverbetering van haar opleidingen en heeft zich als doel gesteld een hoger niveau uitvaartmedewerkers af te leveren. De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen en om die reden kiest de stichting er bewust voor door te gaan op deze kwaliteitskoers.

Ondanks de toelatingstoetsing mogen de opleidingen zich nog steeds in voldoende belangstelling verheugen. Voor de instroom voor de opleiding uitvaartverzorger, die in september weer van start gaat, zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE