nieuws

Facultatieve
Sponsors

VPTZ Nederland gegroeid naar 10.000 vrijwilligers

Bijzondere vereniging ondersteunt mensen in hun laatste levensfase

9 december 2010


Bunnik, 9 december 2010: Het Landelijk Steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) heeft vandaag bekendgemaakt de 10.000e vrijwilliger te verwelkomen. Ondanks de gemengde berichtgeving over de beschikbaarheid van vrijwilligers in het algemeen, blijven mensen de behoefte voelen om zich in te zetten voor een ander zonder dat daar een salarisstrookje aan te pas komt. Om betrokkenen beter te informeren presenteert de vereniging VPTZ deze week tevens haar nieuwe website: www.vptz.nl.

Ieder mens maakt in zijn directe omgeving mee dat familie of vrienden overlijden. Jaarlijks sterven circa 73.000 mensen aan niet-acute aandoeningen. De begeleiding in die laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd. De vereniging VPTZ Nederland ondersteunt al jaren de activiteiten van de lokale lidorganisaties in de vrijwillige palliatief terminale zorg. Weinig mensen realiseren zich hoeveel ondersteuning er thuis en in hospices geboden wordt en wat voor enorme organisatie erachter schuil gaat.

Vandaag is de 10.000e VPTZ-vrijwilliger bij een van de leden van VPTZ Nederland benoemd. Een historisch punt voor de vereniging die inmiddels meer dan 25 jaar bestaat. Deze vrijwilliger, Elisabeth Augustijn gaat, nu ze de Introductiecursus VPTZ met goed gevolg heeft afgerond, het VPTZ-team in Utrecht versterken. De 10.000 opgeleide vrijwilligers zetten zich in heel Nederland in om mensen die terminaal ziek zijn bij te staan. Het gaat jaarlijks om circa 9.600 mensen, waarvan 5.000 mensen thuis worden ondersteund en 4.600 in hospices.

De werkzaamheden van de duizenden VPTZ-vrijwilligers zijn voor buitenstaanders vaak moeilijk te omschrijven. Hoe verdrietig de laatste levensfase ook vaak is, er vinden toch mooie en bijzondere momenten plaats. Alle vrijwilligers werken met veel toewijding aan de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en doen dit met gepaste bescheidenheid. Op de nieuwe website is, in tekst en beeld, te zien wat dit werk inhoudt.

Bekende Nederlanders
Leopold Witte, theatermaker (acteur, regisseur, schrijver) is als regisseur nauw betrokken geweest bij de theaterproductie ‘De Afscheidsmonologen’ die VPTZ i.s.m. Bos theaterproducties in het seizoen 2009/2010 op de planken heeft gebracht. Noraly Beyer (o.a. bekend van het Journaal), was een van de bekende Nederlanders die meededen in deze theaterproductie.
Beiden benadrukken dat zij door eigen ervaringen maar zeker ook door de productie veel respect hebben gekregen voor het werk van de vrijwilligers. Zij wisten niet dat er zoveel mensen zich op deze manier inzetten. Ze vinden het een troostrijke gedachte en ondersteunen dit werk van harte.

VPTZ
De vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) zetten zich in voor mensen in hun laatste levensfase en hun naaste omgeving. Zij zijn een belangrijke schakel in de keten van zorgverlening rond het sterfbed. Zij bieden daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning. Samen met de naasten van de patiënt en de beroepsmatige zorgverleners, doet de vrijwilliger de dingen die gedaan moeten worden in deze bijzondere periode.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >