nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vorige week (46) overleden bijna 900 meer mensen dan verwacht

26 november 2021


In week 46 (15 tot en met 21 november 2021) overleden bijna 3 850 mensen. Dat zijn er bijna 900 meer dan verwacht, er is oversterfte. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. De sterfte is verhoogd onder alle leeftijden, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. Vanaf half oktober is het aantal overledenen wekelijks verder toegenomen.

In week 46 registreerde het RIVM 202 overleden COVID-19-patiƫnten (stand 23 november).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers toegenomen

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam op basis van de schatting toe in week 46. Er overleden ruim 1 500 Wlz-zorggebruikers, ongeveer 425 meer dan verwacht. Sinds week 42 (medio oktober) is er oversterfte onder Wlz-zorggebruikers.
De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting ook iets toe in week 46. Er overleden ongeveer 2 300 mensen van de overige bevolking, ongeveer 450 meer dan verwacht. Ook onder deze groep is er oversterfte sinds week 42, maar ook in enkele weken ervoor was er al sprake van oversterfte.


Reageer op dit artikel

Reacties:


27 november 2021 om 12:54

Koos Quark

Geachte mevrouw en/of heer,

Er wordt nu alles aan gedaan om in de ziekenhuizen de capaciteit op te voeren voor de Intensive Care, maar het lijkt mij persoonlijk toch maar het beste om onder ogen te zien dat we weer met meer overlijdens te maken gaan krijgen. Misschien wel weer drie keer zoveel rouwadvertenties in de dagbladen?

Is de uitvaartbranche hier op voorbereid? Met andere woorden: kan de capaciteit voldoende worden uitgebreid?

Ik hoop dus van wel, en zou het dan geen goed idee zijn deze geruststelling ook via een persbericht aan de media te berichten? Laten we in elk geval code zwart in de uitvaartbranche voorkomen!

In afwachting van uw reactie, groet ik U,

Hoogachtend,

Koos Quark
KoosQuark@Outlook.Com


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE