nieuws

Facultatieve
Sponsors

Voorlichtingsdag Nardus

21 mei 2015

Het bestuur van Nardus nodigt u van harte uit voor de voorlichtingsdag welke wordt gehouden op zaterdag 13 juni in “de Schakel”, Oranjelaan 10 te Nijkerk. De Schakel is zowel met openbaar vervoer als per auto makkelijk te bereiken. In de ochtend is het mogelijk aan twee verschillende onderwerpen deel te nemen en in de middag aan één onderwerp. Wanneer u met meerdere bestuurders deelneemt en wisselende onderwerpen bezoekt dan kunt u op één dag veel informatie ontvangen die u onderling als bestuur weer kunt uitwisselen. Wij willen met deze studiedag bereiken dat bestuurders van uitvaartverenigingen hun kennis kunnen vergroten en hun netwerk verbreden.

9.30 – 10.00 uur Ontvangst (plenair)
10.00 – 12.00 uur AV voor de leden
10.00 – 11.00 uur Keuze uit:
1. Financiële administratie/afspraken met derden door Wessel Volders
waar moet een opnameformulier aan voldoen;
welke afspraken maak ik met een uitvaartverzorger;
wat moet ik als bestuur verzekeren? etc.
2. Gedragscode Uitvaartzorg door Henk Dekker
3. Werken met vrijwilligers/afspraken/verplichtingen
11.00 – 12.00 uur Keuze uit:
1. Financiële administratie/afspraken met derden door Wessel Volders
2. Het voeren van een goede ledenadministratie, nut en noodzaak door Bert Zuur
3. Informatie t.b.v. de actuaris/gevolgen lage rente door Jan Voois
12.00 – 12.45 uur Lunch (plenair)
12.45 – 13.30 uur Amusement (plenair)
13.30 – 14.30 uur Keuze uit:
1. RI&E, Arbo door Jeroen Tan
Tijdens de workshop ARBO zal Jeroen Tan u wegwijs maken in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.
Jeroen heeft meer dan 25 jaar ervaring met bedrijfsadvisering in verschillende branches. Voor Nardus/BGNU heeft Jeroen het standaard RI&E-instrument ontwikkeld. Na afloop van de workshop kunt u de kenmerken van een goed arbobeleid benoemen, heeft u kennis van de arbocatalogus voor uitvaartondernemingen en weet u hoe u de RI&E voor uw eigen organisatie kunt opstellen. Degenen die een laptop meenemen kunnen al tijdens de workshop met de RI&E aan de slag.
2. Informatie t.b.v. de actuaris, gevolgen lage rente door Jan Voois
3. Gedragscode uitvaartfinanciering door Leen van Loosen
Tijdens de presentatie wordt het belang aangetoond van de gedragscode uitvaartfinanciering waarbij het volgende wordt besproken:
de verantwoordelijkheid m.b.t. het beheer van gelden van leden;
het waarborgen van de verplichting aan leden;
het belang van controle hierop;
het belang van transparantie.

4. Hoe krijg je nieuwe leden?
14.30 – 15.00 uur Afsluiting (plenair) Peter Buisman, voorzitter
• Belang van een branche organisatie
• Terugblik AV van vanmorgen

De kosten zijn € 50,00 per deelnemer voor bestuurders van uitvaartverenigingen die lid zijn van Nardus. Bestuurders van niet-leden betalen € 60,00 per deelnemer.

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0128 8997 94 t.n.v. Nardus, onder vermelding van de naam van de uitvaartvereniging en de naam van de deelnemer(s).

Opgave graag zo snel mogelijk doch uiterlijk 6 juni. Op de op de website van Nardus.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >