nieuws

Facultatieve
Sponsors

Voor Altijd

De kringloop van het leven

1 september 2010

Om nieuwe dingen te kunnen laten ontstaan zullen we eerst afscheid moeten nemen van het oude. Dat betekent dat de Voor Altijd... beurs op 31 oktober 2010 niet door gaat. Ook de Voor Altijd verzamelboeken zullen in deze vorm niet meer verschijnen. De laatste uitgave van het Voor Altijd... verzamelboek met bijzondere producten voor, tijdens en na de uitvaart kan nog besteld worden via http://www.voor-altijd.nl zolang de voorraad strekt.

Geboorte is een wonder
Leven is een kunst
Sterven is een afscheid
Dood is ... voor iedereen anders

Met enige trots durf ik nu te zeggen dat er iets moois is neergezet, de boeken werden met open armen ontvangen en de beurs was daar het vervolg van. Heel logisch om na zo’n succes op dezelfde voet verder te gaan en de datum voor de volgende Voor Altijd... beurs werd dan ook snel vastgelegd. Zo werd er ook gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw boek waarin de verschillende vormen van stervensbegeleiding, rituele begeleiding en rouwbegeleiding verzameld zouden worden.

Maar er veranderde iets in mij, op de een of andere manier voelde deze weg niet meer goed, ik kon de essentie niet raken van waaruit ik dit project ben gestart. Het werd tijd om mijn kunstenaarshart te laten spreken. Door alle drukte rondom Voor Altijd... had ik daar te weinig tijd en aandacht aan besteed. Zo begon ik o.a. met het maken van bezielde potten waar de toekomstige eigena(a)r(es) zijn dierbare herinneringen in kan bewaren zoals een melktandje, een plukje haar, een dierbaar sieraad maar ook als de tijd daar is een beetje as. Als afscheidscadeau voor de basisschool van mijn jongste zoon heb ik samen met de kinderen van groep acht zielenpalen gemaakt. Ieder kind mocht een stukje van de paal beschilderen waarop zij hun eigen ik lieten zien. Deze palen staan nu op het schoolplein te pronken als aandenken aan hun tijd op de basisschool. Deze zielenpalen fascineerden mij en ik begon dit verder uit te werken. Van een dode boom met al zijn takken maakte ik een familiestamboom waarin de dood (onze voorouders) en het leven met zijn verschillende generaties te zien zijn. De dood en het leven horen bij elkaar. Het één kan niet zonder het ander. Er zijn in dit leven twee zekerheden: je wordt geboren en je gaat dood. Ik weet dat heel veel mensen waar ik de afgelopen tijd mee heb samengewerkt dit ook zo ervaren. Veel van die mensen houden zich dan ook bezig met de verschillende aspecten van het leven, waarvan het sterven en de dood zeer belangrijk zijn. Ook zij willen de dood bij het leven betrekken, de angst hiervoor wegnemen en het leven, bij verlies van een dierbare draaglijker maken. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Soms denk ik wel eens dat de dood verder van het leven is komen te staan naarmate de mensheid gemiddeld een langer leven beschoren is. In deze maatschappij worden de ouderen ook niet meer gezien als de wijze man of vrouw zoals in de vroegere oerculturen.

Dit probeerde ik natuurlijk al duidelijk te maken d.m.v. het thema van de Voor Altijd... beurs ‘bewust leven, bewust sterven’. Maar toch werden we als uitvaartbeurs gezien en ervaren. Dat was ook merkbaar voor de Voor Altijd... verzamelboeken, 2/3 van deze boeken werd binnen de uitvaartbranche verkocht, terwijl ze eigenlijk bestemd waren voor de particulier (de mens waar het om gaat). Natuurlijk komen ze op deze manier ook daar terecht, maar naar mijn inzicht te laat.

Het vervolg...
De naam Voor Altijd... blijft natuurlijk bestaan, maar met een andere subkop zoals bovenaan vermeld staat: ‘De kringloop van het leven’. Voor Altijd... zal in de toekomst een podium zijn voor kunstenaars die zich kunnen vinden in deze visie en voor mensen/bedrijven/stichtingen die zich bezig houden met bewustwording rondom het leven en de dood.
De Voor Altijd... website wordt hiervoor helemaal vernieuwd en veel uitgebreider opgezet.
Daarnaast zal Voor Altijd... exposities en symposia organiseren waarin verbanden worden gelegd die dieper ingaan op de diverse onderwerpen rondom het leven en de dood. Daarvoor zullen verschillende programma’s en promotiepakketten worden samengesteld die ingehuurd kunnen worden door bedrijven, gemeentes en diverse centra. Zodra er voldoende deelnemers zijn die in woord en beeld deze visie willen uitdragen, zal het Voor Altijdschrift ook zijn doorgang vinden in drukvorm. Het tijdschrift zal de verzamelboeken deels vervangen maar geeft daarnaast veel meer mogelijkheden voor verdieping van de diverse onderwerpen en vraagstukken rondom het leven en de dood.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >