nieuws

Facultatieve
Sponsors

Video: proefschrift 'Aan deze zijde van de dood'

21 november 2012


Dit proefschrift van Wim Cappers laat zien hoe de houding tegenover de dood in Nederland sinds het eind van de zestiende eeuw is verwereldlijkt. Daarmee verschoof de aandacht van het leven na de dood naar het leven voor de dood. Niet priesters en dominees maar artsen en burgers gingen bepalen hoe de samenleving met de dood moest omgaan.

Overheden en particuliere instellingen legden deze nieuwe opvattingen vast in wetten en reglementen. Vooral de lijkschouw, het uitvaartconcern en het gedenkpark gingen de verwereldlijkte houding tegenover de dood typeren. Deze omslag blijkt ook uit de medische en burgerlijke organisaties die vorm gingen geven aan de omgang met de dood en uit de manier waarop men nu in ceremoniële zin bij het levenseinde stilstaat.

Uitvaart.tv sprak tijdens de uitvaartbeurs met Wim Cappers over zijn proefschrift. Bekijk dit interview hieronder.


Dit proefschrift legt eerst conflicten als kerkhofoproeren bloot waarin de verwereldlijking zich aandiende. Daarna laat het boek zien hoe nieuwe codes als de Begrafeniswet ontstonden. Ten slotte belicht deze publicatie enkele wereldlijke constructies als de begraafplaatsen die los van een kerkgebouw moesten worden ingericht. Voor dit onderzoek zijn archieven van overheden en particuliere instellingen, egodocumenten, schilderijen, foto's, literair werk, herdenkingsboeken, levensreddend materiaal, uitvaartcentra, begraafplaatsen, gedenktekens, crematoria en haarwerkjes onderzocht. De resultaten zijn belangrijk voor onderzoekers, geestelijken, artsen en branchegenoten. Daar ieder mens nadenkt over de dood van anderen en zichzelf, helpt deze cultuurgeschiedenis de samenleving te reflecteren op de dood als afsluiting van het aardse bestaan.

Wim Cappers (1956) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schrijft in vakbladen en Terebinth. Eerder publiceerde hij Stilleven in steen, Vuurproef voor een grondrecht en Doodse dingen. Op 1 november 2012 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij prof.dr. W.Th.M. Frijhoff en prof.dr. C.A. Tamse op dit proefschrift.

Het 925 pagina's tellende en uit twee banden bestaande proefschrift kost tot 1 december aanstaande € 35,00 exclusief verzendkosten. Daarna betaalt u voor het boek € 40,00 exclusief verzendkosten. In 2013 verschijnt naar verwachting een geïllustreerde handelseditie. Neem voor nadere informatie over het boek, de wijze van levering en betaling en het aanvragen van recensie-exemplaren contact op via w.cappers@planet.nl.

U vindt het proefschrift van Wim Cappers ook in de meest uitgebreide boekenlijst van Nederland over het thema Uitvaart op Uitvaart.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >