nieuws

Facultatieve
Sponsors

Versoepeling groepsgrootte bij uitvaarten

26 mei 2020

Per 1 juni en per 1 juli 2020 versoepelen de coronamaatregelen. Bij uitvaartplechtigheden mogen weer meer mensen aanwezig zijn. De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van anderen houden.

30 personen bij de uitvaartplechtigheid

Met het van kracht worden van de coronamaatregelen in maart 2020 werd bepaald dat bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Als aanwezigen werden niet alleen de nabestaanden geteld, maar ook personeel van bijvoorbeeld het uitvaartcentrum of crematorium, voorgangers, sprekers, muzikanten, etc.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Ook 30 personen op het terras

Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid.

Bij mooi weer kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de condoleance op een terras te houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers. Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

Begraven met 30 personen

Voor begrafenissen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd, als voor uitvaartplechtigheden binnen: vanaf 1 juni 2020 mogen bij de teraardebestelling 30 personen aanwezig zijn, exclusief uitvaartverzorger, dragers, voorganger, etc.

Van 30 naar 100 personen

Vanaf 1 juli 2020 wordt naar verwachting het maximumaantal aanwezigen bij een begrafenis- of crematieplechtigheid verhoogd van 30 naar 100 personen (exclusief personeel, etc.). Ook dan geldt dat het maximumaantal personen alleen verwelkomd kan worden, als de locatie het toelaat dat zij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Coronamaatregelen handhaven

Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. Van uitvaartverzorgers wordt verwacht dat zij nabestaanden voorbereiden op de coronaregels van de uitvaartlocatie en tijdens en rond uitvaartplechtigheden hun verantwoordelijkheid nemen bij het handhaven daarvan.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >