nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vereniging Terebinth organiseert inventarisatiedag in Amersfoort

Vereniging Terebinth houdt inventarisatiedag in Amersfoort

13 oktober 2007

Hoe inventariseert men een begraafplaats?

Op donderdag 18 oktober houdt de terebinth een inventarisatie dag voor haar leden. De locatie is de oude algemene begraafplaats aan de Soesterweg te Amersfoort.

Het is de bedoeling dat de deelnemers via een inventarisatieformulier de begraafplaats opgaan en aantekenen het aantal monumenten liggend of stèle , aantal hekken , graftrommels etc. Daarnaast wordt bekeken welke monumneten "bewaardigswaardig "zijn. Hier zijn weer andere formulieren voor, waar men op aantekent: welk materiaal, welke symboliek, tekst , naam van de persoon die locale betekenis had of waar een straat naar genoemd is etc en natuurlijk worden die graven gefotograafeerd.
Daarnaast wordt een advies gegeven over het groen op de begraafplaats.Ook de bij gebouwen worden bekeken en vermeld.
De leiding berust bij Wim Vlaanderen, Hans van Zelm en Paul Stoffels.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE