nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vereniging Gooische Uitvaartverzorging en Yarden gefuseerd

7 maart 2016

Vereniging Gooische Uitvaartverzorging (GUV) en Uitvaartorganisatie Yarden zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. De beide ledenraden hebben de fusie nu formeel bekrachtigd, waarmee deze met terugwerkende kracht is gerealiseerd. De fusie biedt grote voordelen aan de leden van beide organisaties en heeft geen personele gevolgen.

Samen sterker Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden: ‘Deze fusie is een logisch gevolg van de gesprekken die al een langere tijd worden gevoerd tussen beide partijen. Yarden streeft naar een landelijke dekking om iedereen in Nederland een passend afscheid te kunnen geven. GUV heeft veel kennis van de lokale markt. Deze sterke positie in 't Gooi, Vechtstreek en Eemland en de goede uitstraling van GUV zijn voor ons erg aantrekkelijk. De fusie met een kwalitatieve speler als GUV maakt ons trots en zorgt ervoor dat een goed en waardig afscheid voor nog meer mensen in deze regio bereikbaar wordt. Dat is belangrijk, want een goed afscheid helpt je verder.’

Leden centraal
Just van Toor, voorzitter bestuur GUV: ‘Deze fusie, waarbij GUV als een zelfstandige BV binnen Yarden wordt ingepast, biedt grote voordelen voor onze organisaties. Het belangrijkste is dat de belangen van al onze leden nog beter worden behartigd. Zo zijn de bij GUV aangesloten leden nu lid van Yarden Vereniging. Wanneer zij de uitvaart door GUV laten uitvoeren, profiteren zij van het ledenvoordeel dat Yarden biedt. Daarnaast gaat de fusie ons efficiency- en schaalvoordelen opleveren. Met name op de gebieden innovatie en marketing kunnen wij meeliften op het succes van Yarden, terwijl we wel onder onze lokaal sterke naam actief blijven. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de fusie voor alle betrokkenen positief is.’

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

Over GUV
De Coöperatieve Vereniging Gooische Uitvaartverzorging is opgericht in 1933. De sterke overtuiging dat ieder mens recht heeft op een ‘keurig verzorgde uitvaart’ zoals dat destijds heette, lag aan deze oprichting ten grondslag. Ook nu is dit nog steeds de overtuiging van waaruit GUV haar werk doet. Heden ten dage actief in 't Gooi, Vechtstreek en Eemland, met vestigingen in Hilversum, uitvaartcentrum Den Hull, Bussum, uitvaartcentrum De Heemburgh en Soest, uitvaartcentrum De Engenhof. Natuurlijk is GUV meegegroeid met maatschappelijke ontwikkelingen. Was in 1933 ‘een keurig verzorgde uitvaart’ het streven, nu is dat een persoonlijk vormgegeven uitvaart. Dat is waar onze 25 medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten. Voor meer informatie: www.guv-uitvaart.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >