nieuws

Facultatieve
Sponsors

Van Deursen Uitvaartverzorging is per 14 mei j.l. in het bezit van het Certificaat Keurmerk Uitvaartzorg

6 juli 2009

De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft het keurmerkcertificaat gegeven aan Van Deursen, omdat alle activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de door de Stichting vastgestelde kwaliteitseisen, vastgestelde reglementen en procedures. De kernactiviteit, het regelen en begeleiden van uitvaartplechtigheden gebeurde al jaren volgens de eigen eisen, die zij de afgelopen 50 jaar zelf uit eigen ervaring heeft gesteld.

Het beschermen van de consument, (potentiële) opdrachtgever van een uitvaart, is het hoofddoel van het Keurmerk uitvaartzorg. De insteek is daarnaast om af te rekenen met een eventueel negatief imago voor de uitvaartbranche. Vandaar ons motto: ‘Tijd voor goed vertrouwen!’ Door het vastgestelde niveau van dienstverlening voldoet een uitvaartonderneming die bij het Keurmerk is aangesloten aan hoge kwaliteitseisen. De consument die voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk (keurmerkhouder) kiest, weet zich dus verzekerd van kwaliteit. Het Keurmerk draagt bij aan de verdere professionalisering van de uitvaartbranche.

Voor de consument is het van groot belang dat een uitvaartonderneming het Keurmerk uitvaartzorg draagt. Het Keurmerk staat immers garant voor kwaliteit. De SKU hanteert een omvangrijk pakket eisen waaraan een uitvaartonderneming moet voldoen. De eisen sluiten zoveel mogelijk aan op de internationale ISO 9001-2000-norm. Op deze wijze is het voor u als consument én voor de uitvaartonderneming helder en overzichtelijk waaraan moet worden voldaan. De bij het Keurmerk aangesloten uitvaartondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificatieinstelling. Het Keurmerk wordt telkens voor een periode van drie jaar verleend. Een keurmerkhouder hanteert vijf inzichtelijke normen(keurmerkeisen):

  • Heldere afspraken over uitvoering en kostenbegroting;
  • Goede organisatie (van de uitvaart);
  • Bekwaam personeel;
  • Klachtenafhandeling;
  • Klanttevredenheidsonderzoek.

Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden, die starten na een overlijdensmelding tot en met de factuur en betalingen en eventuele klantenreacties na een uitvaart. De voordelen voor u zijn de zekerheden zoals verwoord in de vijf keurmerkeisen: gewaarborgde kwaliteit, dus geen zorgen

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk uitvaartzorg, hanteert de SKU voor uitvaartondernemingen vijf basisnormen. Deze normen (keurmerkeisen) beschermen de consument en geven tegelijkertijd het vereiste kwaliteitsniveau voor potentiële keurmerkhouders aan. Om de kwaliteit te waarborgen, is er een onafhankelijke certificatie-instelling. Deze toetst of een uitvaartonderneming aan de eisen voldoet en rapporteert hierover.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >