nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vakexamen uitvaartbranche belangrijk voor consumenten

Onderzoek Stichting Keurmerk Uitvaartzorg onder 50 plussers

9 mei 2014


Consumenten hechten grote waarde aan gekwalificeerd personeel in de uitvaartbranche. Meer dan de helft van de ouderen krijgt het liefst te maken met een uitvaartverzorger die in het bezit is van een vakdiploma. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

De behoefte aan een vakdiploma sluit aan bij het streven van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg om het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg te ontwikkelen. Het vakexamen heeft als doel om het kwaliteitsniveau van de branche een nieuwe impuls te geven, door het verder professionaliseren van de uitvaartverzorger.

Belang keurmerk

Uit het onderzoek, uitgevoerd door DirectResearch onder 1100 50-plussers, blijkt verder dat een overgrote meerderheid van de oudere consumenten een keurmerk voor de uitvaartzorg belangrijk vindt. Bijna een derde (32,9%) vindt het zelfs zeer belangrijk.

Bekendheid Keurmerk

Het Keurmerk is bij 10 procent van de respondenten bekend. Bij mensen die de afgelopen vijf jaar een uitvaart regelden ligt dit op 15 procent. De naamsbekendheid van het Keurmerk Uitvaartzorg ligt op het gemiddelde van vergelijkbare keurmerken in Nederland. De meeste mensen kennen het Keurmerk dankzij de communicatie van de keurmerkhouders zelf, maar ook dankzij Facebook, een radiospot en andere campagnemiddelen. Een meerderheid van de respondenten zegt in de toekomst te zoeken naar een uitvaartonderneming met het Keurmerk.

Hoge waardering

De waardering voor de uitvaartzorg is hoog. Mensen die de afgelopen vijf jaar een uitvaart moesten regelen, zijn uitermate tevreden over het verloop daarvan. Maar liefst 94 procent van de ondervraagden geeft een rapportcijfer 7 of hoger. En zelfs 38 procent een 9 of 10. Men waardeerde met name de persoonlijke begeleiding van de uitvaartverzorger.

Wensen onbesproken

Nabestaanden weten vaak weinig over de wensen van hun dierbare met betrekking tot de uitvaart. Zelfs de voorkeur voor begraven of cremeren is niet altijd bekend, zo blijkt tevens uit het onderzoek. Daarnaast verwacht slechts 21 procent van de ondervraagde 50-plussers dat de nabestaanden zich precies zullen houden aan de wensen voor hun eigen uitvaart. In 11 procent van alle gevallen tasten de nabestaanden volledig in het duister over de wens ten aanzien van de invulling van de uitvaart.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >