nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vakbond De Unie: onderhandelingsresultaat bereikt voor CAO Uitvaartverzorging. Download hier de onderhandelingsresultaten!

28 november 2006

Vakbond De Unie meldt nieuwe ontwikkelingen rondom de CAO's Uitvaartverzorging en Crematoria. Op de website van De Unie valt het volgende te lezen.

28 november 2006 - Nadat wij begin deze maand al positieve ontwikkelingen rond de cao’s konden melden, kunnen wij dat nu weer. De nieuwe CAO Crematoria is door de leden geaccepteerd. Voor de Uitvaartverzorging is er nu een onderhandelingsresultaat bereikt.

CAO Crematoria
De leden van De Unie zijn akkoord gegaan met het 2e onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO Crematoria. Ook de leden van de andere organisaties zijn akkoord. Hierdoor is de nieuwe cao definitief van kracht gegaan. Concreet betekent dit dat u voor het eind van het jaar nog met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1,75% ontvangt. Ook zult u in december nog een eenmalige uitkering van 0,5% tegemoet kunnen zien.

CAO Uitvaartverzorging
Voor de CAO Uitvaartverzorging ligt er nu een onderhandelingsresultaat op tafel. Nadat voor de zomer het overleg spaak liep op de flexibilisering, zijn de partijen nu tot een afspraak over dit onderwerp gekomen waar zowel bonden als werkgever mee kunnen leven.

Er is een cao met een looptijd van twee jaar afgesproken, van 1 juli 2006 tot 1 juli 2008. Met terugwerkende kracht zullen de salarissen per 1 juli 2006 met 1,75% worden verhoogd. Per 1 juli 2007 zullen de salarissen met 2,25% worden verhoogd.

De afspraak over flexibilisering bestaat uit twee delen. Ten eerste kan een werkgever nu 24 uur van tevoren het dienstrooster wijzigingen. Dit kan echter alleen nog gebeuren met instemming van de betrokken medewerker. In de oude cao stond dat deze termijn op 48 uur, maar dan was de instemming van de werknemer niet nodig. De werkgever moest dit voorheen alleen met de betrokkene overleggen. Concreet betekent dit dat de werknemer hierover meer zeggenschap krijgt. Het tweede deel van afspraak betreft de verandering van de gemiddelde werktijd van 520 uur per 13 weken, naar 1040 uur per 26 weken. Gemiddeld blijft dit hetzelfde. Er is echter meer flexibiliteit in de opvang van drukke en minder drukke periodes.

Een volledige opsomming van de wijzigingen kunt u hier downloaden.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >