nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vaillant Fonds steunt kenniscentrum Tot Zover

25 maart 2015

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam ontwikkelt educatieve pakketten voor scholieren dankzij steun van het Dr. C.J. Vaillantfonds, het goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Henry Keizer, secretaris van de LVC: “Het geven van voorlichting over de dood is belangrijk.

Zeker ook aan jongeren. Dit project, waarbij Museum Tot Zover het initiatief heeft genomen om verschillende schoolpakketten te ontwikkelen, wordt dan ook door het Dr. C.J. Vaillantfonds van harte ondersteund.” Met het nieuwe lesmateriaal geeft Museum Tot Zover een belangrijke impuls aan het kenniscentrum. Het museum ontvangt € 50.000, zodat kan worden begonnen met het maken van de pakketten.
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover profileert zich in toenemende mate als kenniscentrum op het gebied van de dood en uitvaartcultuur. ´Voorlichting aan kinderen en jongeren is daarbij een speerpunt´, aldus directeur Guus Sluiter. ´Ieder kind wordt in zijn of haar jonge leven op één of andere wijze met de dood geconfronteerd. Het bespreekbaar maken in de les helpt een goede rouwverwerking later. Eerlijk antwoord geven op vragen neemt ook angsten over de dood weg. Kennis van uitvaartrituelen bij de verschillende culturen in onze samenleving leidt bovendien tot meer begrip en acceptatie en wellicht ook tot inspiratie.´

Voor Kenniscentrum Tot Zover is inmiddels een projectleider aangesteld in de persoon van Laura Cramwinckel. Zij is afgestudeerd religiewetenschapper met een achtergrond in design en duurzaam ondernemerschap. Cramwinckel is tevens projectleider van de Funeraire Academie, het platform tussen uitvaartbranche en academische wereld.

Ambitie
Het is de ambitie van Tot Zover om te beschikken over meerdere educatieve pakketten of lesbrieven voor jongeren, bestemd voor verschillende schoolsoorten en leeftijden. Ook wil het museum komen tot een goede inventarisatie van reeds bestaande literatuur. De bestaande bibliotheek van 2000 titels wordt daarom online toegankelijk gemaakt. De donatie van het Vaillant Fonds levert een belangrijke bijdrage aan de opstartfase van het kenniscentrum.

Vaillant Fonds
Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Vanaf 1997 worden de opbrengsten van de in de crematoria verzamelde metalen ondergebracht in dit gemeenschappelijk fonds. Inmiddels zijn al vele goede doelen gesteund, waaronder KWF Kankerbestrijding, KNGF Geleidehonden en Stichting Achter de Regenboog.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >