nieuws

Facultatieve
Sponsors

Universiteit Maastricht start korte cursus rouwverwerking

21 augustus 2006

Het Studium Generale van de Universiteit Maastricht organiseert in het najaar 2006 een korte cursus rouwverwerking. Iedereen kan zich aanmelden voor deze cursus. Hieronder vindt u meer informatie over deze cursus.

STUDIUM GENERALE MAASTRICHT
lezingen – cursussen – cultuurcafé – global culture nightsUM 14.0 | Cursus Rouwverwerking
Docent: drs. Jean-Pierre Demoustiez
4 bijeenkomsten | Woensdagen 4 en 18 oktober; 1 en 15 november, 19.00-20.50 uur. In overleg met de cursisten wordt ook een filmmiddag of –avond georganiseerd | Locatie: Tongersestraat 53 | Prijs: € 65 | Medewerkers: € 55 | Studenten: € 30

Na het overlijden van de ‘gehechte’ geliefde staat de overlevende voor de taak dit groots verlies een plaats te geven in de volgende fase van het leven. Ware het niet dat deze maatschappij de dood in een verdomhoekje heeft gestopt. Veel mensen staan alleen in de verwerking van hun rouw. Is dat alleen staan in een pijnlijke onverdraaglijke leegte een nieuw verschijnsel? Was er vroeger sprake van een andere houding tegenover de dood? In hoeverre kan het sociaal netwerk de rouwende door communicatie en rituelen ondersteunen naar een volgende perspectief?

In deze cursus gaan we na welke mechanismen ons lichaam fysiologisch en psychologisch gebruikt om het verlies te over-leven. Hierbij bespreken we verschillende rouwtheorieën. Ook het verlies bij dementie en na zelfdoding komt ruim ter sprake. Teksten uit de filosofie, literatuur, beeldende kunst en muziek documenteren deze cursus.

Cursusmateriaal: reader (bij cursusprijs inbegrepen).
Jean-Pierre Demoustiez is cultuurwetenschapper en werkzaam voor de Open Universiteit Vlaanderen. Hij verzorgt cursussen op het gebied van interculturele gezondheid, ethiek, pedagogie / psychologie en communicatie.
Uiterste inschrijfdatum: maandag 18 september
Praktische informatie

Cursusprijzen
Voor onze cursussen krijg je geen studiepunten of tentamens. Wie deelneemt doet dat dus puur uit interesse. Wel vragen we een (zo laag mogelijke) cursusprijs, ter bestrijding van de soms aanzienlijke kosten en om deelname niet helemaal vrijblijvend te laten zijn. Voor studenten en (oud)medewerkers van de UM geldt trouwens een aantrekkelijke korting op de cursusprijzen. Alle cursusprijzen zijn inclusief aanvullend cursusmateriaal. Eventuele handboeken zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Aanmelden
Inschrijven kan op drie manieren: telefonisch (043-388 5308, ma t/m vr, 9.00-17.00 uur), per e-mail (cursussen@sg.unimaas.nl). Let op: de uiterste inschrijftermijn is twee weken voor het begin van een cursus. Dit in verband met het klaarmaken en versturen van cursusmateriaal. Schrijf zo vroeg mogelijk in, des te eerder kunnen wij beslissen of een cursus door kan gaan.

Bevestiging
Na inschrijving sturen we je een bevestiging van inschrijving. Ongeveer een week voor de cursus begint sturen we je een brief met de definitieve bevestiging.

Annuleren
Tot de uiterste inschrijftermijn is annuleren kosteloos. Daarna rekenen we € 10 administratiekosten. Wie annuleert na de eerste bijeenkomst is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Gaat de cursus door?
Dat is een vraag die ons vaak wordt gesteld. Voor de meeste cursussen geldt een minimum aantal inschrijvingen van 10 personen. Mocht een cursus niet doorgaan, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Op de hoogte blijven van het SG Cursussen-programma?
Naast dit programmaboekje zijn er verschillende andere manieren om op de hoogte te blijven van het programma van het Studium Generale:
 via www.sg.unimaas.nl;
 via de e-mail service. Deze houdt je iedere week gratis op de hoogte van de activiteiten. Stuur hiervoor een e-mail naar cursussen@sg.unimaas.nl, onder vermelding van: ‘SGcursussen e-mail update’.;
 via de media (Observant).

Studium Generale | SG Cursussen
Postbus 616
6200 MD Maastricht
T. (043) 388 5308 / 5307 (ma-vr, 9-17 uur)
Cursussen@sg.unimaas.nl
www.sg.unimaas.nlOverzicht van alle SG Cursussen in het najaar 2006

Geneeskunde en gezondheid
o Ziekte en gezondheid van het hart: wat is hartfalen? Wat is een hartinfarct en een hartverlamming? De invloed van stress. Ontwikkeling en groei van het hart.
o Rechten van patiënten in een actuele context Wat is de positie van de patiënt? Welke rechten en plichten heeft hij? Welke rechten en plichten staan daar tegenover van artsen en andere hulpverleners?
Geschiedenis
o Industriegeschiedenis Maastricht
o Het geheugen van een stad Bedoeld voor iedereen die zelf onderzoek doet naar het verleden en die meer wil weten over hoe je dat verleden tot leven wekt aan de hand van de bronnen.
Kunst
o Hedendaagse kunst in het Bonnefanten geschiedenis van de kunst. De roerige jaren 60 ; Minimal Art, Conceptual Art en Arte Povera uit de jaren 70 ; De terugkeer van het schilderij in de jaren 80 ; De eclectische jaren 90.
Levensbeschouwing
o Kloosterleven Een korte cursus over het kloosterleven, aan de hand van de idealen waardoor kloosterlingen worden gedreven, van ascese en contemplatie tot ziekenzorg, prediking en onderwijs.
o Excursie naar Norbertijnen-klooster van Averbode op 23 september
Filosofie
o Wijsbegeerte van Renaissance en Verlichting De belangrijkste stromingen en filosofen uit de Renaissance en de Verlichting.
o Plato over eros als drijfveer voor de mens.
o Kennis en kritiek Waarom speelt wetenschappelijke kennis zo’n grote rol in onze samenleving? Hoe heeft ze deze prominente positie in onze cultuur verkregen? Welke verwachtingen groeiden er t.a.v. kennis?
o Grote woorden uit de filosofie Filosofie is niet moeilijk. Filosofie moet je doen. Telkens worden een of twee korte teksten van een grote filosoof besproken. Wat hebben deze teksten te zeggen voor het leven van alledag?
Workshops
o Debatteren Hoe vind je de juiste argumenten en presenteer je deze overtuigend. Het gaat om inhoud én vorm, stemgebruik en lichaamshouding.
o Rouwverwerking Welke mechanismen gebruikt ons lichaam fysiologisch en psychologisch om het verlies van een geliefde te over-leven? Verschillende rouwtheorieën komen aan bod. Verlies bij dementie en zelfdoding.

Informatie via: (043) 388 53 08 of www.sg.unimaas.nl. De cursussen zijn toegankelijk voor iedereen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >