nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartzorg voor speciale groepen mensen

17 oktober 2005


Een uitvaart is in de meeste gevallen een zeer ingrijpende gebeurtenis. En dat geldt misschien nog wel extra voor bepaalde, kwetsbare groepen zoals asielzoekers, eenzamen en daklozen en mensen met een verstandelijke beperking. Hoe verloopt in dat geval de uitvaart? En op welke manier kan rekening worden gehouden met deze mensen? Lees hier meer...

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn