nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartbranche wil dat overheid kwaliteitseisen gaat stellen aan uitvaartondernemers

12 april 2019

Op donderdag 11 april jl. heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden bij de vaste commissie voor binnenlandse zaken. Onderwerp was de modernisering van de wet op de lijkbezorging. Helaas waren er slechts twee Kamerleden aanwezig maar dat stond een zinvolle bijeenkomst niet in de weg. Het meest besproken onderwerp was de kwaliteit van de dienstverlening in de uitvaartbranche en dan met name die van nieuwe toetreders.

“Uitvaartbranche gehoord door tweede kamer commissie”

Aan tafel zaten diverse vertegenwoordigers van de uitvaartbranche. Onder andere de BGNU, LVC, de drie grote uitvaartverzekeraars, maar ook auteurs van boeken over de uitvaartbranche kwamen aan het woord. Alle sprekers hadden vooraf een position paper ingeleverd die als basis dienden voor dit rondetafelgesprek. Iedere spreker gaf een korte samenvatting van de eigen inbreng.

Opleidingseisen/verplichte audit

Het opvallende was dat bijna alle sprekers zich zorgen maken over het kwaliteitsniveau van nieuwe toetreders in de uitvaartbranche. Daarom pleitte de BGNU dat de overheid wettelijke eisen gaat stellen op het gebied van opleidingen en kwaliteitsborging. Als dat voorstel opgenomen wordt in de nieuwe Wlb mag niet zomaar iedereen meer een uitvaartbedrijf starten. De BGNU wil dat er een soort van minimum kwaliteitsborging komt op basis van de kwaliteitspunten die zijn vastgesteld door de BGNU. Elk bedrijf moet dan meewerken aan een externe audit en uitvaartverzorgers moeten voldoen aan het Nationaal Vakexamen.

Er is ook gevraagd om in de wet op te nemen dat consumenten altijd naar de ombudsman uitvaart kunnen stappen met klachten. Alle uitvaartondernemers moeten zich dan houden aan de uitspraak van de ombudsman.

Nieuwe naam

In de week dat de Wet op de Lijkbezorging 150 jaar bestaat werd er ook gesproken over het aanpassen van de naam van de wet. Veel mensen nemen aanstoot aan het woord ‘lijk’. De wet zou bijvoorbeeld Uitvaartwet kunnen gaan heten. De naamswijziging staat overigens ook al in het moderniseringsplan van de D66.

Diverse voorstellen

Naast de eerdergenoemde voorstellen kwamen werden nog meer aanpassingen in de Wlb voorgesteld. Bijvoorbeeld om meerlingen of een ouder en een kind samen in een kist te kunnen begraven. Het verkorten van de termijn van 36 uur werd besproken en daar stelde men vast dat nu nog maar 36% van de gemeentelijke begraafplaatsen dit mogelijk maakt. Vooral op zon- en feestdagen is dit een probleem. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liet daarom ook weten tegen het voorstel te zijn van D66 om de begraaf/crematie termijn nog korter te maken. Als dat gebeurt moet er eerst onderzocht worden hoe gemeenten dan verlof kunnen geen. Op zon- en feestdagen zijn stadhuizen gesloten en kan er dus geen verlof worden afgegeven.


Op maandag 15 april komt de minister met voorstellen in het nota overleg.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel