nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartbranche treft maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

16 maart 2020

Op 15 maart jl. heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC, Nardus en een Arbocoördinator, komt op basis hiervan tot de conclusie dat bijeenkomsten - ook die met minder dan 100 personen - vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toegestaan.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Het bestuursteam coronavirus geeft de volgende dringende adviezen:

De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen voor dinsdag en verder worden alleen bijgewoond door personen in de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.

Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties.
Aan de aanwezigen kan een cateringvoorziening aangeboden worden.
Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.

Mocht het RIVM met aanvullende maatregelen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Op de RIVM-website is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd speciaal voor de uitvaartbranche. Veel vragen en antwoorden zijn daar terug te vinden.

Het RIVM zal hun overzicht met vragen en antwoorden nog aanvullen met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam coronavirus om de volgende vragen tijdens het meldingsgesprek te stellen:

Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen? Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

 • Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.
 • Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
 • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.
 • Reinig direct uw handen met desinfecterende handengel.

  Crematorium en Begraafplaats

  Wij willen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

 • Heeft u op dit moment een
  uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219
  Dag en nacht bereikbaar  Nee, ga verder >