nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaart speciaal voor veteranen

28 april 2008


Veteranen kiezen steeds vaker voor een uitvaart waarbij protocol en ceremonieel belangrijk zijn. Monuta geeft met haar ervaring invulling aan deze wensen en introduceert de veteranenuitvaart. Veteranen kunnen hun wensen nu al vastleggen op een speciaal wensenformulier.

Monuta heeft de afgelopen jaren verscheidene uitvaarten van veteranen mogen verzorgen. De nabestaanden kozen hierbij vaak voor een invulling die paste bij het verleden van de overledene als veteraan. Een dodenwacht op de begraafplaats, het geven van commando’s, een vlag op de kist en een uitvaartverzorger in het officiële veteranentenue zijn hiervan enkele voorbeelden. Een team van speciaal opgeleide uitvaartverzorgers staat klaar om invulling aan deze wensen te geven. Zij zijn bekend met protocol en ceremonieel zodat ze goed kunnen adviseren.

Monuta biedt veteranen de mogelijkheid hun specifieke wensen vast te leggen als aanvulling op een Scenarium. Dit is een soort draaiboek waarin mensen hun uitvaart kunnen beschrijven. Fred Janssen, Libanon-veteraan vulde als eerste een Scenarium voor veteranen in. Hij zegt hierover: “Veteranen hebben eindelijk een waardige positie gekregen binnen de Nederlandse samenleving. Een positie van erkenning en trots. De veteranenuitvaart is een waardig afscheid van dit veteranenleven.” Monuta registreert deze wensen. Bij een overlijden beschikt de uitvaartverzorger hier direct over. Hij kan dit doornemen met de nabestaanden en uitvoeren zoals de overledene dat heeft gewenst. Meer informatie is te vinden op www.monuta.nl/veteranen.

Mensen veranderen, de wereld verandert. Daarom vinden we bij Monuta vernieuwing in de uitvaartzorg essentieel. Want ándere mensen maken ándere keuzes. Keuzes voor bijvoorbeeld een veteranenuitvaart. Monuta maakt deze keuzes mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE