nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaart.nl voorbeeld voor midden- en kleinbedrijf

Economische Zaken wil electronisch zakendoen stimuleren:

21 oktober 1999

AMSTERDAM – Uitvaart.nl, de website over terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg in Nederland, is door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als één van de websites waaraan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een voorbeeld kunnen nemen. Dit staat in het rapport ‘Electrononisch zakendoen: inspiratie voor het midden- en kleinbedrijf’ dat recent door Economische Zaken is gepubliceerd. Door te laten zien hoe andere ondernemers internet gebruiken in het dagelijkse zaken doen, hoopt het ministerie de algehele internet-toepassing van de Nederlandse ondernemers te stimuleren.

Uitvaart.nl wordt vooral genoemd vanwege de uitzending van een crematiedienst op internet. Dit gebeurde dit jaar voor het eerst ter wereld. Uitvaart.com, de exploitant van de website, werkte hierbij samen met het Utrechtse crematorium Daelwijck.

In de uitgave van het ministerie van Economische Zaken wordt een globale omschrijving van de website gegeven. Uitvaart.nl startte in 1996. De groei van internet als medium en de bewustwording van mensen inzake de dood, waren volgens Peter Meijer, directeur van het crematorium Daelwijck en lid van de communicatiewerkgroep die over uitvaart.nl waakt, aanleiding om tot oprichting over te gaan.

Sinds de start groeit de website nog dagelijks in omvang. Er wordt aandacht besteed aan alle facetten rond het stervens- en rouwverwerkingsproces. Een toenemend aantal uitvaartondernemingen, verzekeraars en toeleveranciers van de uitvaartbranche presenteert zich op de site. Een (juridische) vraagrubriek en een discussiehoek maken onderdeel van de website uit. Het aantal hits steeg van 65.000 per maand in 1996 naar 280.000 in 1999.

Behalve Uitvaart.nl worden in ‘Electrononisch zakendoen: inspiratie voor het midden- en kleinbedrijf’ 39 andere websites genoemd, zoals Wehkamp, KPMG en Seniorweb. Het rapport is samengesteld door Syntens, in samenwerking met het Electronic Commerce Platform en uitgebracht onder de vlag van het project Sp.OED Advies. Het Stimuleringsprogramma Opkomst Electronische Diensten (Sp.OED) wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Syntens uitgevoerd. Sp.OED is gericht op het midden- en kleinbedrijf in Nederland om de grootschalige toepassing van elektronisch zakendoen te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Schaik van Uitvaart.com, email info@uitvaart.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >