nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaart.Com lanceert website over terminale zorg

25 augustus 2005


Het internetbedrijf Uitvaart.Com in Amsterdam lanceert vandaag (25 augustus 2005) de nieuwe website www.palliatievezorg.nl, ook te bereiken onder www.laatstelevensfase.nl. De site is van belang voor terminale patiënten, hun naasten en hun hulp- en zorgverleners.

Palliatieve zorg omvat alle zorg die nodig is voor een patiënt die weliswaar ongeneeslijk, dodelijk ziek is, maar niet acuut overlijdt. Een ziekbed van vele weken of maanden is het gevolg. Dat geldt voor ongeveer 40 procent van alle sterfgevallen in Nederland. Gezien de vergrijzing gaat het in de toekomst om tientallen duizenden mensen per jaar*. Patiënt en naasten staan voor vele vragen in deze laatste levensfase, Palliatievezorg.nl wil voor hen een houvast zijn. Zaken als hospices, pijnbestrijding, euthanasie, spirituele zorg, thuis sterven, en versterving komen aan de orde evenals bijzondere groepen als kinderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. De mogelijkheden van hulp (thuiszorg, gespecialiseerde zorg, vrijwilligers, hospices) worden bekeken, met alle voor- en nadelen, en ook voor welke groepen patiënten deze zorg is bedoeld en vanaf wanneer.

www.palliatievezorg.nl sluit aan bij de andere sites van Uitvaart.Com, die alle zijn toegespitst op het levenseinde van de mens. Naast Palliatievezorg.nl beheert Uitvaart.Com de internetsites Uitvaart.nl, Uitvaartbranche.nl, Condoleance.nl, Dood.nl, Sterfgeval.nl en Uitvaartverzekering.com.

* “Palliatieve zorg vandaag en morgen. Feiten, opvattingen en scenario’s”. A.L. Francke en D.L. Willems. Uitgeverij Elsevier Gezondheidszorg. ISBN 90 352 23470.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >