nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitspraak van de nieuwe Ombudsman voor het Uitvaartwezen: klacht 2008 - 41 Zoekgeraakte ketting en verwondingen overledene

21 december 2008

Vraag:
De echtgenoot van klaagster overlijdt in zorginstelling. Hij wordt door het
personeel van de zorginstelling zonder zichtbare verwondingen en met gouden ketting meegeven aan personeel uitvaartonderneming. Bij de opbaring bleken volgens klaagster verwondingen aan de handen, hoofd en hals van de overledene en ontbrak de gouden ketting.

Vervolg klacht
De uitvaartonderneming is drie weken na de uitvaart in kennis gesteld van de
verwondingen van de overledene. De overledene is opgebaard geweest en de kist is ook op de dag van de uitvaart nog open geweest. Niemand heeft toen iets kenbaar gemaakt over verwondingen. Klaagster heeft twee foto's overgelegd waarop de verwondingen zichtbaar zouden zijn. Volgens de uitvaartonderneming is de ketting geretourneerd door een drager aan een zoon van klaagster. Klaagster ontkent dat. Feit is dat er niet is getekend voor
ontvangst van de ketting. De uitvaartonderneming kan de teruggave van de ketting niet aantonen. Daarom is de uitvaartonderneming bereid de vervangingswaarde van de ketting te vergoeden. De kosten worden geschat op € 230,-

Antwoord
Op de foto's zijn enige verkleuringen op de linkerhand van de overledene te zien.
Niet duidelijk is of dit krassen, schrammen of sneden zijn. Andere verwondingen zijn niet (duidelijk) te zien. Overledenen kunnen na de dood ingrijpend veranderen,
afhankelijk van de omstandigheden. Aangezien de klacht zo laat is geuit, ontbreekt
de mogelijkheid om een nauwkeurig onderzoek in te stellen en aan de hand daarvan de nodige maatregelen te treffen. De verwondingen zijn niet voldoende aannemelijk geworden. De klacht wordt op dit punt afgewezen.
Van de kant van klaagster is volstaan met het melden dat de ketting, aan de hand
waarvan de uitvaartonderneming de kosten heeft bepaald, niet lijkt op de
zoekgeraakte ketting. Er is geen poging gedaan om aan te geven hoe de ketting er dan wel uitzag of hoeveel de kosten van vervanging zouden bedragen.
Mede vanwege het ontbreken van nadere informatie is geoordeeld dat de aangeboden vergoeding door de uitvaartondernemer redelijk is.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE