nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uit de Juridisch adviesrubriek: Vraag: Rost van Tonningen; grafrechten; begraving weigeren?

26 maart 2007

De weduwe Rost van Tonningen is overleden in Belgie, maar heeft grafrechten in Rheden (waar ze gewoond heeft). Kan de gemeente Rheden de familie weigeren om haar in de gemeente te begraven?

Mag je altijd en overal je eigen begraafplaats kiezen, of moet je minimaal ooit in die gemeente gewoond hebben?

Antwoord:
Geachte heer,

Nee, de gemeente (als houder/eigenaar van de begraafplaats) kan niet verbieden dat iemand in een eigen graf wordt begraven, als de rechthebbende op het graf de begraving van die persoon wenst.
En dat is maar goed ook. Het zou anders een vorm van eigenrichting zijn. Een gemeente mag geen rechter spelen omdat iemands denkbeelden haar niet aanstaan.

Ja, iedereen is vrij om een begraafplaats te kiezen. Maar een begraafplaats hoeft niet aan iedere belangstellende een nieuw graf uit te geven. Kerkelijke begraafplaatshouders kunnen bepalen dat ze alleen aan leden van de kerkelijke gemeente of aan parochianen een graf uitgeven. Ook (burgerlijke) gemeenten kunnen, als er bijvoorbeeld ruimtegebrek op de gemeentelijke begraafplaats is, graven voorbehouden aan inwoners of voormalige inwoners van de gemeente. Maar dit komt eigenlijk vrij zelden voor. Ik denk hooguit een paar procent van de begraafplaatsen.
Als een graf eenmaal is uitgegeven, kan de eigenaar van de begraafplaats geen invloed meer uitoefenen wie er in dat graf begraven wordt. Dat kunnen dan best inwoners van een heel andere gemeente zijn, hoewel het graf aan een eigen inwoner uitgegeven is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

25 maart 2007

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE