nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee uitspraken ombudsman uitvaart

17 januari 2012

Een van de klachten gaat over de ouders van een meisje dat in 1963 overleed. Volgens de ouders was hun kind begraven in een koopgraf voor onbepaalde tijd. De begraafplaatsbeheerder beweert dat het om een huurgraf ging. De andere klacht gaat over onduidelijkheden in een factuur.

Klacht 2011-24 betreft de vraag of het graf waarin in 1963 een dochtertje van klager is begraven een koopgraf (voor onbepaalde tijd) of een huurgraf (met mogelijkheid tot verlenging) betreft.
De ombudsman concludeert dat het klager niet is gelukt aannemelijk te maken dat het een koopgraf betreft. Er zijn meer argumenten voor het standpunt van de begraafplaatsbeeerder, dat het waarschijnlijk een huurgraf is geweest.

Klacht 2011-62 betreft een onduidelijke factuur. Er is sprake van drie tarieven/categoriën kosten, die klager niet helder zijn. Klager wil meer specificatie dan de uitvaartondernemer geeft. Klager geeft een eigen berekening van wat er volgens hem aan tijd en kosten is besteed en concludeert dat hem teveel in rekening is gebracht. Klager krijgt op een paar kleine punten gelijk. Aan hem wordt een compensatie van € 223,- toegekend.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE