nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee nieuwe uitspraken van het Klachteninstituut Uitvaartwezen

11 oktober 2010

Zojuist zijn er op de website van het Klachteninstituut Uitvaartwezen twee nieuwe uitspraken geplaatst.

Klacht 2010-30 heeft betrekking op tijdsoverschrijding bij het crematorium. Er is alleen mondeling bij het aannamegesprek gezegd dat tijdsoverschtijding leidt tot extra kosten. Er valt niets na te lezen omdat dit niet op papier staat. Toen er vanwege het aantal sprekers aanleiding bestond om de tijdsduur te bespreken is dat niet gebeurd. De kosten komen dn voor rekening van de uitvaartondernemer.

Klacht 2010-12 gaat over te hoge tarieven (daarover mag de ombudsman geen uitspraak doen en klaagster heeft daarvoor getekend), aannametarief (kan niet geheel gespecificeerd worden), toegezegde maximumkosten en zoekgeraakte handvatten van de kist. Alleen deze laatste klacht wordt gegrond verklaard alsmede een erkende klacht over niet genoten nazorg.
Partijen zijn pas maanden na de uitvaart met elkaar in gesprek geraakt over de klachten. Na bijna een jaar werd de ombudsman pas ingeschakeld. Omdat de uitvaartondernemer klaagster had verwezen naar de ombudsman, acht de ombudsman zich bevoegd de klacht te behandelen.
De uitvaartondernemer vraagt aan de ombudsman vergoeding van wettelijke rente. Deze vordering wordt afgewezen, omdat dat niet past bij een simpele en snelle procedure als die bij de ombudsman. Nadat de betalingsverplichting en de betalingstermijn door de ombudsman is vastgesteld, staat het de ondernemer vrij om daarna evt. wettelijke rente in rekening te brengen.

De samenvattingen en de volledige uitspraken zijn na te lezen op www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE