nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee nieuwe uitspraken van de Ombudsman:

17 november 2009

Zojuist zijn er op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen twee uitspraken gepubliceerd.

Klacht 2009-17 laat zien hoe klachten waarmee partijen te lang samen bezig blijven ontaardt in een situatie dat er eigenlijk niet meer met elkaar gecommuniceerd kan worden, ook niet in de klachtenprocedure. Klaagster had vele klachten, die door moeizame communicatie hebben geleid tot argwaan en toen kon er dus niets meer deugen aan de uitvaart. De uitvaartondernemer wilde niet meer in discussie, die heeft alleen het dossier bij de ombudsman ingeleverd. Onduidelijke vastlegging van afspraken aan de kant van de uitvaartondernemer maakte een weging door de ombudsman die recht doet aan beide partijen niet eenvoudiger. Sommige klachten zijn uiteindelijk gegrond bevonden, andere niet. Aan klaagster is een vergoeding van €600,- toegekend.

Klacht 2009-48 Een nabestaande (niet opdrachtgever) heeft een gesprek met een dominee, die in het crematorium een woordje zal zeggen over de overledene. Geen van beiden heeft het hierbij over een vergoeding gehad. De nabestaande dacht dat het gratis was. De dominee brengt zijn kosten in rekening bij de uitvaartondernemer. De opdrachtgever is het hiermee niet eens, hij kende die kosten niet (stonden niet op de kostenbegroting) en hij is het er niet mee eens omdat de overledene veel schulden had. De uitvaartondernemer stelt zich op het standpunt dat het inschakelen van de dominee buiten zijn verantwoordelijkheid valt. In dat geval hoeft de rekening van de dominee ook niet door de utvaartondernemer betaald te worden. Door te betalen trekt de uitvaartondernemer zich ongevraagd het belang van een ander aan, hij moet er dan het risico van dragen als diegene niet te spreken is over deze ongevraagde actie. De uitvaartondernemer had ook een andere opvatting kunnen hebben, dat het inschakelen van de dominee wel zijn verantwoordelijkheid was. Maar dan hadden de kosten op de begroting gestaan en had de opdrachtgever deze kosten goedgekeurd. In zo'n situatie is er niets op tegen om de kosten van de dominee vooruit te laten betalen door de uitvaartondernemer.

Een samenvatting en de volledige geanonimiseerde uitspraak is na te lezen op onze website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE