nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee nieuwe uitspraken Ombudsman voor het Uitvaartwezen: Een te commerciële uitvaartondernemer en een dyslectische uitvaartverzorger

1 maart 2010

Zojuist zijn er op de website van de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen twee nieuwe uitspraken van de ombudsman geplaatst.

Klacht 2009-80 heeft betrekking op een tiental klachten. In een aantal klachten wordt klaagster in het gelijk gesteld. Hiervoor is door de ondernemer voldoende compensatie aangeboden.
Een aantal andere klachten komt neer op een verbod voor een uitvaartonderneming om een commercieel bedrijf te zijn. Het aanbieden van dankbetuigingen en het gebruik van een condoleanceboek met bedrijfslogo werd niet op prijs gesteld. Verder ging klaagster ervan uit, dat er alleen een andere uitvaartverzorger zou mogen worden ingezet als er sprake was van een onvoorziene omstandigheid of overmacht. Dit is niet zo. Wel dient er een goede overdracht plaats te vinden. Uit het feit dat er opnieuw naar bepaalde afspraken werd geïnformeerd valt niet af te leiden dat er slecht was overgedragen.

Klacht 2009-76 heeft betrekking op een dyslectische uitvaartverzorger. Hierdoor heeft het maken van een juiste rouwbrief heel veel voeten in de aarde gehad. Vanwege de dyslexie is ook zowel de naam van klaagster als haar adres en postcode verkeerd in het systeem van de uitvaartondernemer terecht gekomen, wat bij klaagster tot enorme ergernis heeft geleid. De uiteindelijk aangeboden compensatie was zo onduidelijk weergegeven dat klaagster zich genoodzaakt zag om de ombudsman daarover een uitspraak te vragen. Tevens waren door de uitvaartverzorger verkeerde tijden doorgegeven van de bezoekmogelijkheid in het uitvaartcentrum, zodat men voor niets kwam. Er was ook nog een geschil over bestelde bloemen, die om 'nog goed genoeg te zijn voor de uitvaart' pas op de avond voor de uitvaart zijn bezorgd. Klaagster stelt terecht dat dit een oordel is dat haar toekomt en niet de uitvaartverzorger.

Zowel een samenvatting van deze klachten als de gehele geanonimiseerde bindende adviezen zijn te lezen op onze website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE