Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Trainingen van Expertisecentrum Rouw/In de Wolken

donderdag 17 maart 2005

De tweejarige opleiding Omgaan met Verlies 2005-2007 zit momenteel nagenoeg vol. Maar er is nog wel mogelijkheid tot het volgen van een van de kortere trainingen.

Jong verlies
Deze tweedaagse gaat over rouw bij kinderen van nul tot twaalf jaar. Hoe rouwen jonge kinderen, hoe uiten ze hun verdriet? Hoe kunnen we contact maken met hen en hen helpen in het omgaan met het verlies? Hoe kunnen we hierbij afstemmen met de ouder(s) en de verantwoordelijkheid bij deze ouder(s) laten?
De training bestaat uit vijf dagdelen en vindt plaats op 25 en 26 mei 2005.

Gedeeld verdriet; het opzetten van een rouwgroep voor jongeren
De training bestaat uit een tweedaagse met avondprogramma en een terugkomdag.
Rouwende jongeren hebben herkenning en erkenning nodig. In een groep met andere rouwende jongeren vinden ze die erkenning en merken ze dat ze niet ‘gek’ zijn. In de training Gedeeld verdriet maak je kennis met de trainingsmap 'Rouw op je dak', word je gestimuleerd om deze op maat te maken voor context waarin je de training wilt gebruiken (op school, binnen de jeugdhulpverlening, vanuit de kerk, via open inschrijving, enz.) en word je getraind in de praktische vaardigheid van het begeleiden van rouwende jongeren.
De training vindt plaats op 1 en 2 november en 8 december 2005.

Stapeltjesverdriet; systemisch werken met verlaat verdriet
Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen; niemand kan uitgesloten worden.Door een genogram, het familiesysteem uitgewerkt op papier, te maken krijgt de persoon inzicht in de thema’s die spelen binnen zijn/haar systeem. Dat geeft veel duidelijkheid. Als er sprake is van ‘stapeltjesverdriet’ beginnen we onderaan de stapel, totdat elk verlies een plek heeft gekregen. Uiteindelijk komen we bij het verlies van nu.
Tweedaagse training op 24 en 25 januari 2006.

Alle trainingen worden gegeven in het DAC in Huissen door Sabine Noten en Riet Fiddelaers-Jaspers. Meer informatie: www.in-de-wolken.nl onder de nieuwsknop en via info@in-de-wolken.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder