nieuws

Facultatieve
Sponsors

Toestemming voor natuurbegraafplaats in Wierum

4 maart 2019

Net boven Groningen, naast het oude kerkhof van Wierum, gaat Het Groninger Landschap samen met coöperatie DELA een natuurbegraafplaats inrichten. Die gaat de Wierdebegraafplaats heten.

Het Groninger Landschap, een organisatie die zo’n 8.000 hectare aan Gronings natuurlandschap beheert, is en blijft eigenaar van de natuurbegraafplaats. Algemeen Belang/DELA gaat alle werkzaamheden rond het begraven verzorgen, zoals de informatievoorziening, het agendabeheer, de grafadministratie en het maken en sluiten van de graven. Algemeen Belang/DELA kan ook de uitvaarten als geheel verzorgen. Er is ruimte voor 250 graven in Wierum. Daarvoor geldt eeuwige grafrust.

Wierde

De natuurbegraafplaats ligt op een zogeheten ‘wierde’. Een wierde is een verhoogd terrein om een droge plek te hebben voor het water, alwaar vroeger werd gewoond. Een graf reserveren kan via de speciale website van de natuurbegraafplaats zelf. Het Groninger Landschap besteedt de opbrengst van de wierdebegraafplaats volledig aan het beheer van natuur en erfgoed in Groningen.

Het Groninger Landschap wil met de begraafplaats de natuurbestemming combineren met een maatschappelijke functie. De begraafplaats blijft dan ook een gebied met een duidelijke natuurdoelstelling, die past binnen het natuurbeheerplan van de provincie. Algemeen Belang/DELA voorziet met het beheer van de natuurbegraafplaats in de groeiende behoefte die er leeft bij haar leden. Natuurbegraven wordt steeds populairder.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >