nieuws

Facultatieve
Sponsors

Terebinth vernieuwd

25 februari 2016


De funeraire cultuur vraagt telkens opnieuw om aandacht. Dit geldt ook voor het tijdschrift Terebinth. Twee jaar geleden ging het blad over op kleur, met ingang van 2016 komt het standaard uit met 24 bladzijden. Dankzij een vernieuwde lay-out krijgen ook foto’s meer aandacht. Zo krijgt Terebinth de uitstraling van een magazine.

In deze jaargang komt een serie ‘Funeraire cultuur in het buitenland,’ die opent met een bijdrage van hoofdredacteur Wim Cappers over India, waar uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie nog veel graven over zijn, soms goed beschermd, soms ook gebruikt als speelveld voor de jeugd. Omdat Vereniging De Terebinth dit jaar dertig jaar bestaat, komen in een rubriek ‘Pioniers’ mensen aan het woord over de funeraire cultuur ten tijde van de oprichting, over de veranderingen die zij meemaakten en over hun visie op de toekomst. Medeoprichter Frans Renssen opent de rij. Wim Cappers wijdt ook een artikel over het gebruik van begraafplaatsen voor een ander doel dan begraven en gedenken, zoals voor voorstellingen of filmopnamen.

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat architect Willem Dudok in Hilversum directeur Publieke Werken werd. Dit werd uitgebreid herdacht, maar de twee begraafplaatsen die hij voor deze gemeente ontwierp, de Noorderbegraafplaats uit 1929, een rijksmonument, en begraafplaats Zuiderhof van rond 1960, een gemeentelijk monument, kregen niet of nauwelijks aandacht. Dat maken wij goed met een artikel hierover van de hand van Liesbeth Vermeulen en een fotoreportage door beeldredacteur Bert Pierik. En uiteraard wordt in deze aflevering uitgebreid verslag gedaan van de uitreiking van de Gouden Terebinth. Uit drie genomineerden, de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel e.o., de gemeente Aalten en de Stichting Oude Groninger Kerken, koost die jury op zaterdagmiddag 16 januari op begraafplaats Tolsteeg in Utrecht deze laatste als winnaar. Maar ook aan de andere projecten die voor deze tweejaarlijkse prijs waren ingezonden, wordt aandacht besteed.

Een los exemplaar van Terebinth kost € 5 inclusief verzendkosten. Aanvragen via Vereniging De Terebinth, T 0345 521132, E bureau@terebinth.nl, W www.terebinth.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >